Česká republika nebude vydávat víza i Rusům a Bělorusům, kteří mají také jiné občanství

CENZOR.CZ █ středa 22.03.2023, 18:23
Česká republika nebude vydávat víza také Rusům a Bělorusům, kteří mají i jiné státní občanství. Novelu nařízení vlády dnes kabinet schválil, informoval o tom jeho tiskový odbor na webu. Vláda Spolu a Pirátů se STAN krátce po loňském ruském útoku na Ukrajinu rozhodla zastavit vydávání víz ruským a později též běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Platnost rozšířeného nařízení se prodlouží do konce března 2024.

Žádosti o oprávnění k pobytu v České republice, které podají na zastupitelském úřadu Rusové či Bělorusové, jsou považovány podle dosavadní právní úpravy za nepřijatelné. To znamená, že o nich není vedeno žádné řízení. Nově se bude zákaz vztahovat i na občany Ruské federace a Běloruska, kteří jsou současně občanem jiného státu.

Současně ministerstvo zahraničí navrhlo rozšířit výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu Ukrajinců v České republice na zastupitelských úřadech na Ukrajině. Dosud výjimka platila pro Ukrajince, kteří žádají o pobytové oprávnění za účelem studia a kterým byla udělena dočasná ochrana v jiné zemi Evropské unie, nebo o ni požádali. Podle legislativy byla jiná žádost o oprávnění k pobytu v České republice podaná na zastupitelských úřadech nepřijatelná.

Výjimka se nyní rozšíří na žádosti za účelem sloučení rodiny, vědeckého výzkumu a studia, dále pak žádosti českých krajanů o trvalý pobyt a rovněž na žádosti o modrou kartu, to znamená pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, uvedl resort v důvodové zprávě. Posledně zmiňované žádosti budou moci být podány pouze držiteli dočasné ochrany v jiných zemích Evropské unie či těmi, kteří o dočasnou ochranu požádali.

"Institut dočasné ochrany je a bezpochyby zůstane základním a vhodným nástrojem pro umožnění pobytu cizinců prchajících před válkou na Ukrajině, na druhou stranu se s prodlužující dobou konfliktu jeví jako vhodné umožnit už teď získání jiného pobytového oprávnění v České republice těm cizincům, u nichž lze předpokládat, že v České republice setrvají i po skončení konfliktu," uvedlo ministerstvo.

Úřad naopak rozhodl, že zatím nebude obnoven příjem žádostí o pobyt za účelem výdělečné činnosti s výjimkou žádostí o modré karty u těch osob, které už nyní nepobývají na území Ukrajiny. Dále se žádosti za účelem studia omezí na studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole a studium v rámci stipendijních pobytů na základě platných mezinárodních smluv nebo rozhodnutí české vlády.

Návrh nařízení vlády ministerstvo zahraničí předložilo s rozporem s resortem kultury, který žádal o rozšíření výjimky i na výkon zaměstnání, které je přínosem pro Českou republiku z kulturního hlediska. Česká diplomacie k tomu nepřistoupila, mohlo by to podle ní být v rozporu se směrnicemi Evropské unie a zastupitelské úřady by měly problém s výkladem neurčitého pojmu "přínos z kulturního hlediska".

"MZV do budoucna plánuje další rozšiřování okruhu přijímaných žádostí, s ohledem na vývoj bezpečnostní situace na Ukrajině však nelze prozatím tento krok časově blíže určit," dodal resort.