Odborník: Otázkou je, zda se teď mají Ukrajinci opevnit, či dál útočit

CENZOR.CZ █ čtvrtek 22.09.2022, 13:48

Za současného stavu bojů na Ukrajině je podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany otázkou, zda má ukrajinská armáda i nadále držet operační iniciativu a dál útočit, nebo zda je lepší zůstat na znovudobytých pozicích a opevnit se. Opatrnější postup by podle něj mohl být vzhledem k nadcházející zimě výhodnější. Ukrajina v předchozích týdnech podnikla především na severu úspěšnou protiofenzívu proti ruské armádě, Rusové ale ve středu vyhlásili částečnou mobilizaci. Na frontu by se tak mohlo dostat až 300.000 rezervistů.

Vojenský expert Zdeněk Petráš z Oddělení vojenskostrategických studií Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně.
Petráš poukázal, že si ukrajinská protiofenzíva vyžádala značné nasazení zbraňových a materiálních prostředků a pro zachování stejné intenzity operačního úsilí je potřebné vynaložit další prostředky. "Pokud jde o živou sílu, zde by asi na ukrajinské straně problém nebyl. Otázkou je disponibilita zbraní, munice a dalšího materiálu," uvedl Petráš.

Dalo by se podle něj proto říct, že pro Ukrajinu by bylo v dané chvíli výhodnější pozastavit postup a spíše vynaložit úsilí na udržení současných pozic. "Tento opatrnější postup by mohl být i výhodnější vzhledem k nadcházející zimě a s tím spojenými těžkostmi. Nicméně i dosavadní postup ukrajinského velení ukázal, že řada expertů se mýlila v hodnocení schopností ukrajinské armády vést úspěšnou protiofenzívu," uvedl Petráš.

● Expert: Mobilizace je důkazem, že to Putinovi nevychází podle plánu

Dá se podle něj říci, že nynější problémy, které se zjevně projevují na straně Rusů, jsou silnou stránkou armády ukrajinské. Jde především o početní stav jednotek a záloh, kterých se na ruské straně citelně nedostává. Dále jde o schopnosti velení a řízení, zpravodajské podpory, efektivního nasazení a v neposlední řadě i zajištění logistické podpory. "Lze říci, že ve všech těchto oblastech ukrajinská armáda převyšuje svého protivníka, i když v mnoha případech je to především zásluhou zahraniční pomoci," uvedl Petráš. Stále podle něj platí, že za současného vývoje války na Ukrajině jsou pro ukrajinské obránce dodávky zbraní a munice ze zahraničí naprostou existenční nutností.

CENZOR.CZ █

Zdroj: ČTK