ISW: Území, která musí Ukrajina osvobodit

CENZOR.CZ █ pondělí 01.01.2024, 14:51

Vojáci ukrajinské 4. samostatné tankové brigády Ivana Vyhovského pálí ze samohybné houfnice 2S1 Gvozdika na ruské frontové pozice u Kupjanska v Charkovské oblasti.
Ukrajina dostatečně silná na to, aby dokázala odradit a porazit jakoukoli budoucí ruskou agresi, s ekonomikou dostatečně silnou na to, aby prosperovala bez velké zahraniční pomoci, je jediným výsledkem ruské války, který by Spojené státy a Západ měly akceptovat. Věřit ruským slibům o dobrém chování by bylo bláhové, píše ve své strategické analýze americký Institut pro studium války (ISW).

Ponechat ukrajinskou ekonomiku těžce poškozenou by znamenalo dlouhodobé a velké vyčerpání západních financí. V poslední době vzbudily pozornost diskuse o nátlaku na Ukrajinu, aby vyměnila území, které nyní Rusové okupují, za příměří nebo klid zbraní, a to na základě zvěstí, že Kreml má zájem o nějaká jednání.[1] Tyto diskuse se dosud z velké části soustředily na údajnou neústupnost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na kterého je prý třeba tlačit, aby souhlasil s tím, že Ukrajina musí postoupit část svého území. Tento argument ignoruje otázku, která by měla být ústředním bodem každé takové diskuse: jaké konkrétní vojenské, hospodářské a finanční důsledky by tyto územní oběti měly pro dlouhodobou bezpečnost a ekonomickou životaschopnost Ukrajiny nebo pro budoucí finanční zátěž, kterou by kladly na podporovatele nezávislé Ukrajiny? Seriózní posouzení této otázky ukazuje, že existují reálné vojenské a ekonomické důvody, proč by se Ukrajina měla pokusit osvobodit celé území, které nyní Rusko okupuje, a že současné linie v žádném případě nemohou být základem pro jakékoli urovnání, které by bylo pro Ukrajinu nebo Západ alespoň vzdáleně přijatelné.


Rusko se nevzdá svých maximalistických cílů ani nyní, ani v budoucnu
Ruský prezident Vladimir Putin a mnozí kremelští představitelé vštípili hluboko do ruského politického povědomí myšlenky, že Ukrajina nemá žádnou nezávislou identitu a žádný základ pro to, aby nadále existovala jako nezávislý stát; že každá ukrajinská vláda, která není zcela podřízena Moskvě, je loutkou Západu a hrozbou pro Rusko; že ukrajinští odpůrci ruské vlády jsou nacisté, kteří hodlají provádět genocidu Rusů na Ukrajině a že Rusko má právní, morální a náboženskou povinnost tyto údajné hrozby vymýtit a odkázat Ukrajinu do patřičných zákonných mezí a obnovit ji jako historicky ruskou zemi.[2] Putin z těchto argumentů udělal součást své volební platformy pro prezidentské volby v roce 2024.[3] Ruští administrátoři je vkládají do učebních osnov po celém Rusku i na okupované Ukrajině.[4] Kremelští mluvčí v tomto duchu jednohlasně promlouvají k ruskému domácímu publiku.[5] Putin školí Rusy, aby se zavázali k úkolu podrobit si Ukrajinu, a toto školení po nějakém vyjednaném příměří ani neskončí, ani nezmizí. Ve skutečnosti bude formovat myšlení a pravděpodobnou politiku Putinových nástupců po celá léta či desetiletí, varuje ve své analýze ISW.

Úkolem Ukrajiny a Západu je tedy být po skončení tohoto konfliktu připraven čelit Rusku, které je stále odhodláno dosáhnout svých původních cílů a které je v tomto odhodlání pravděpodobně posíleno touhou pomstít své neúspěchy v průběhu této války. Škody, které současná válka způsobuje ruské armádě, pomáhají snižovat riziko, že se Rusku podaří válku rychle obnovit, ale tento efekt je dočasný a jeho trvání závisí z velké části na tom, nakolik je Putin odhodlán rychle obnovit vojenské schopnosti Ruska. Rusko-ukrajinská hranice tak bude bohužel po neurčitou dobu hranicí potenciálně hrozícího konfliktu. Mír lze udržet za přijatelnou cenu pouze tehdy, pokud bude tato hranice bránitelná takovými silami, které Ukrajina dokáže dlouhodobě udržet.


Síly potřebné k obraně Ukrajiny závisí na ukrajinských hranicích
Ukrajinští vojáci odpočívají v okopu poblíž frontové linie u Bachmutu na východě země.
Vojenské požadavky na obranu státu závisí na mnoha faktorech, včetně pravděpodobné síly a schopností protivníka, délky a konfigurace hranic, které je třeba udržet, a hloubce území, kterou hranice poskytují - tedy míry, do jaké může obránce dočasně ustoupit při útoku. Ukrajina a Západ mají po ukončení bojů jen malou kontrolu nad velikostí a silou ruské armády, která bude podle všech současných indicií za několik let mnohem větší, než byla v únoru 2022.[6] Mohou však kontrolovat další dva faktory tím, že se budou snažit osvobodit další území okupované Ruskem, nebo od takového kroku naopak ustoupit.

Územní hloubka, kterou poskytuje jakákoli daná konfigurace hranic, je při určování vojenských požadavků na obranu a finančních nákladů, vybavení a sociálních obětí potřebných k jejich udržení mnohem důležitější než omezené změny v délce linií. Čím více musí obránce za každou cenu udržet počáteční obrannou linii, tím více musí v blízkosti této počáteční linie neustále udržovat velké a plně bojeschopné síly. Udržování velkých, plně vybavených a bojově vycvičených vojenských sil je nesmírně nákladné a vyžaduje udržovat v armádě vysoký podíl obyvatelstva obránce i v době míru. Neustálé udržování mnoha lidí v aktivní službě znamená pro stát dvojí náklady - jednak musí každého jednotlivce za jeho službu platit, jednak přichází o jeho přínos pro ekonomiku.

Mnohem hospodárnějším přístupem k obraně je držet linii menšími silami, jejichž cílem není bránit, ale spíše zdržovat postup útočníka a získat tak čas na povolání a vyslání personálních a technických rezerv. Tyto zálohy pak mohou zastavit a zvrátit počáteční útok a získat zpět všechny dočasně ztracené pozice. Zálohy jsou mnohem méně nákladné než mobilizované jednotky - obránce platí náklady na jejich povolání a výcvik na začátku a na určitý obnovovací výcvik po skončení jejich počáteční služby, ale jinak žijí normálním životem, přispívají k ekonomice a vychovávají rodiny.

K ekonomice samozřejmě přispívá i samotné území. V případě Ukrajiny tak často činí přímo prostřednictvím zemědělství a těžby, ale různé konfigurace fronty mohou Rusku přenechat větší či menší část ukrajinského průmyslového a dalšího hospodářského potenciálu, což oslabuje ukrajinskou ekonomiku a schopnost udržet svou armádu a posiluje tu ruskou.


Linie z ledna 2022 je mnohem snazší efektivně bránit než linie z prosince 2023
Instalace žiletkového ostnatého drátu jako součásti obranných struktur poblíž frontové linie v Charkovské oblasti Ukrajiny.
Ukrajinské hranice a linie kontaktu mezi Ukrajinou a Ruskem před plnou invazí v roce 2022 byly dlouhé - měřily asi 3120 kilometrů - ale zahrnovaly rozsáhlé oblasti nabízející značnou hloubku obrany, zejména na severovýchodě. Ukrajina bude vždy potřebovat bránit svou severní hranici ležící naproti Bělorusku a poté Rusku, a to velmi blízko samotné hranice na linii od západu na východ, která se táhne od polských hranic až do okolí Černihivu. Kyjev je od hranice vzdálen jen asi 100 kilometrů a důležité pozemní komunikační linie (GLOC) vedou přes Rivne a Luck v přibližně stejné vzdálenosti. Charkov, druhé největší ukrajinské město, leží ještě blíže k mezistátní hranici a nedisponuje vůbec žádnou hloubkou. Ruská okupace východní Doněcké a Luhanské oblasti a Krymu v roce 2014 trvale ohrozila několik dalších důležitých ukrajinských měst. Mariupol se v roce 2022 nacházel téměř přímo na linii dotyku.
Mapa Ruskem okupované východní Ukrajiny před 24. únorem 2022.
V lednu 2022 byly Cherson a Melitopol vzdáleny od ruskem kontrolovaného území asi 90, respektive asi 115 kilometrů. Jejich fyzická poloha však nabízí lepší vyhlídky na účinnější obranu. Cherson leží ve směru od Krymu za řekou Dněpr, což Ukrajincům v zásadě poskytuje možnosti, jak se v případě potřeby stáhnout k říční linii, pokud by odtud došlo k obnovenému ruskému útoku. Melitopol takovou přirozenou obranu nemá, ale ruské síly útočící z Krymu musí překročit několik mostů, aby se dostaly na ukrajinskou pevninu (z tohoto faktoru těží i Cherson), což vytváří úzká hrdla, která by mohla být využita ke zpomalení ruského postupu a získání času pro příchod ukrajinských záloh. (To, že k tomu v roce 2022 nedošlo, je odrazem skutečnosti, že v rozporu s ruskými tvrzeními se Ukrajina na válku s Ruskem před plnou ruskou invazí nepřipravovala. Budoucí ukrajinská armáda to jistě udělá.) Ukrajina měla v roce 2022 v těchto oblastech méně ozbrojených sil, protože své nejlepší síly soustředila na východě naproti okupovanému Donbasu. Budoucí ukrajinská armáda se bude pravděpodobně soustřeďovat jinak).
Mapa Ruskem okupované Ukrajiny před 24. únorem 2022.
Severovýchodní Ukrajina nabízí ještě větší hloubku. Patří k nejúrodnějším oblastem na světě, ale zároveň je řídce osídlená, zejména v blízkosti mezistátní hranice:
Hustota ukrajinského obyvatelstva podle rajonů ve východní a jižní Ukrajině.
Terén poskytuje dostatek příležitostí pro zdržovací akce, za nimiž se mohou mobilizovat zálohy k obraně hustěji osídlených sídel v týlu a k přípravě na opětného dobytí území ztracených při počátečním obnoveném ruském útoku.

Úkol bránit tyto dlouhé linie, a to i s oblastmi poskytujícími strategickou hloubku, je náročný. Budoucí ukrajinská armáda bude muset být mnohem větší a mnohem lépe vycvičená a vybavená než v roce 2022. To je však mnohem méně znepokojující než výzva, které by Ukrajina čelila, kdyby musela bránit současné linie, pokud by byl konflikt dnes zmrazen. Dále se budeme zabývat snížením požadavků, které vyplývají ze znovuzískání mezinárodně uznaných hranic.


Zmrazení linií rozmrazuje síly
Příslušník ukrajinské 93. samostatné mechanizované brigády na vánoční mši poblíž frontové linie v Doněcké oblasti.
Ruské síly na linii dotyku dnes dosahují marginálních zisků za cenu vysokých ztrát na životech a materiálu. V případě budoucího pokusu o ruskou invazi po delším období obnovy by Rusové nečelili stejným výzvám.

Současné rozmístění ukrajinských a ruských sil podél linie je utvářeno probíhajícími aktivními boji, což omezuje schopnost ruských sil optimalizovat své rozmístění na celém bojišti.[7] Ruské síly jsou soustředěny v oblastech, které se v současné době snaží dobýt, jako je Avdijivka. Obě strany stáhly dělostřelectvo, protivzdušnou obranu, letectvo a další nedostatkové, ale životně důležité systémy co nejdále z dosahu úderných kapacit druhé strany. Obě strany se obecně naučily, že se mají vyhýbat hromadění velkého množství tanků, obrněných transportérů a dalších podobných válečných zbraní, protože to obvykle vede k jejich rychlému zničení hromadným dělostřeleckým, bezpilotním nebo leteckým útokem.[8] Probíhající boje spotřebovávají ruské síly, které jsou generovány s přibližně stejnou rychlostí, s jakou je Rusko nasazuje do pole.
Současné vojenské zisky Ruska se stanou nástupním prostorem pro budoucí invazi Ukrajiny, proto je třeba osvobodit Chersonskou a Záporožskou oblast - situace k 31. prosinci 2023.
Pokud by však bylo uzavřeno příměří, platily by už jen málokteré podmínky, které určovaly nasazení těchto sil. Nové ruské síly by po uzavření příměří nebyly spotřebovávány v bojích. Rusové by pak už nebyli nuceni hromadit lidskou sílu v konkrétních oblastech, kde útočí v současné době, ale mohli by své jednotky přeskupit tak, aby optimalizovali působení jiných faktorů. Mohli by hromadit dělostřelectvo, protivzdušnou obranu, prostředky elektronického boje a ženijní kapacity, konkrétně mostní zařízení, a další zásoby v opevněných obranných pozicích poblíž frontové linie - což nyní nemohou, protože ukrajinské síly útočí na jakákoli soustředění v dosahu svých zbraňových systémů, jakmile je spatří. Rusové by byli schopni připravit, vycvičit, vybavit a rozmístit rezervy v ešelonech po celé jižní a východní Ukrajině, aby posílili a podpořili budoucí operace a zlepšili silniční a železniční infrastrukturu potřebnou k jejich rychlému přesunu. Jinými slovy, mohli by provést optimalizaci pro rychlý výpad v čase a na místech, které si sami zvolí, a to způsobem, který nyní probíhající boje vylučují.


Žádný prostor pro směnu
Odstřelovač ukrajinské armády ukazuje svou pušku na dočasné základně poblíž frontové linie v Doněcké oblasti.
V případě, že by Rusko po období obnovy znovu zaútočilo, musela by se Ukrajina bránit přímo na současných liniích. Příliš mnoho velkých populačních, průmyslových a životně důležitých obranných center leží příliš blízko současných linií na to, aby Ukrajina mohla směnit prostor za čas. Hlavní městské oblasti s celkovým počtem předválečných obyvatel přesahujícím pět milionů (něco přes 11 procent celkového počtu předválečných obyvatel Ukrajiny) se nacházejí ve vzdálenosti do 160 kilometrů od současné frontové linie. Patří k nim životně důležitá průmyslová města Záporoží a Dnipro; Oděsa a Mykolajiv, které jsou jedinými zbývajícími ukrajinskými přístavy a mají zásadní význam pro schopnost Ukrajiny vyvážet obilí a další zboží, a města Slovjansk, Kramatorsk a Kosťantynivka, která jsou jednak lidnatá, jednak tvoří hlavní východní obrannou baštu Ukrajiny. Charkov zůstává pouhých 32 kilometrů od ruské hranice, ale nyní je také ohrožen ruskými liniemi asi 110 kilometrů na východ a jihovýchod.

Ukrajinská armáda, která bude chtít Rusy odradit od budoucího útoku zahájeného na těchto liniích nebo je porazit, bude muset být na plných stavech, plně vybavena a vycvičena k boji i v době míru, protože nebude mít prostor pro chybu v téměř žádném směru.

Při budoucí invazi budou muset ruské síly, které budou chtít dobýt Cherson, Mykolajiv nebo Oděsu, překročit řeku Dněpr - a to bez výhod mostů, které použily v roce 2022. Ty, které budou útočit dále na východ nebo směrem k Charkovu či Kyjevu, budou narážet na připravená ukrajinská obranná opevnění. Rusové tedy budou jistě čelit vlastním znepokojivým výzvám.

Agresor však ve válce těží z mnoha výhod. Rusové budou moci soustředit vlastní síly tak blízko hranic, jak se jim zlíbí, spolu s veškerými systémy protivzdušné obrany, přemostěními a dalším ženijním vybavením, dělostřelectvem, municí a dalšími zásobami, které by potřebovali pro rychlý výpad, jak bylo uvedeno výše. Ukrajinci nebudou moci na tato soustředění zaútočit, aniž by porušili příměří. Rusové mohou udržovat značnou část vlastních jednotek v neustálém (a nákladném) stavu mobilizace a pohotovosti, pokud se tak rozhodnou, přičemž Putin prokázal velkou míru ochoty utrácet peníze (a ruské životy) při sledování svých cílů. Rusové v současné době čelí výzvě udržet svou mobilizovanou armádu a nahradit velké ztráty, které utrpěla na Ukrajině, a zároveň se pokoušejí mobilizovat svou obrannou průmyslovou základnu.[9] Tento tlak však mohou do značné míry zmírnit, jakmile boje ustanou, protože jednak už nebudou mít ztráty, jednak budou moci svým vlastním tempem odměřovat požadavky na obranný průmysl, aby byli připraveni k obnovení útoku v době, kterou si sami zvolí.

Rusové si také mohou ponechat mnoho svých útočných sil v záloze, rozptýlených ve výcvikových prostorech po celém Rusku, a uvést je do válečné pohotovosti až v zamýšleném okamžiku útoku - alespoň tak budou moci učinit, pokud se jim podaří vyřešit nedostatky v jejich mobilizačním a výcvikovém systému před rokem 2022 a v současném systému, jak si předsevzali.[10] Tento druhý přístup by samozřejmě poskytl Ukrajině varování a možnost mobilizovat vlastní záložníky. Musela by však své zálohy mobilizovat pokaždé, když by tak Rusové učinili v této konfiguraci linií, protože by si nemohla dovolit dočasně postoupit své pozice na frontě a zároveň mobilizovat zálohy, aby ztracené pozice získala zpět. Tato situace by Rusům poskytla obrovskou kontrolu nad finančními náklady a sociálním napětím spojeným s odrazováním a obranou proti ruskému útoku. Linie v jejich současné podobě by v obou případech Putinovi a jeho nástupcům umožnily určovat finanční a sociální náklady, které by Ukrajina a její západní podporovatelé museli nést za její další přežití, přičemž tyto náklady by pravděpodobně byly velmi vysoké.


Krym
Mapa Ruskem okupované Ukrajiny před 24. únorem 2022.
Náklady a výzvy spojené s obranou Ukrajiny se dramaticky liší, pokud se Krym vrátí Ukrajině, nebo pokud zůstane v ruských rukou. Výše uvažované linie z ledna 2022 předpokládají, že si Rusko Krym ponechá. Pokud však Ukrajina poloostrov spolu s Ruskem obsazenými liniemi na jihu osvobodí, pak bezprostřední hrozba pro Cherson, Mykolajiv a Oděsu pomine a hrozba pro Melitopol se dramaticky sníží. Jediným významným frontovým městem na jihu by v tomto případě zůstal Mariupol, čímž by se dramaticky zmenšila oblast omezené hloubky obrany a požadavky na vysoký počet připravených a částečně nebo plně mobilizovaných ukrajinských sil k její obraně. Osvobození Krymu také do značné míry eliminuje hrozbu ruských obojživelných operací proti jihozápadnímu ukrajinskému pobřeží, stejně jako hrozbu ruských raket pro lodě pokoušející se proplout západní částí Černého moře. Nepodložené diskuse o "historickém právu" Ruska na Krym, který Rusko samo v roce 1994 uznalo jako součást nezávislé Ukrajiny, zastírají vysoké vojenské a finanční náklady, které bude muset Ukrajina a její podporovatelé platit, dokud bude Rusko poloostrov okupovat.


Donbas
Ukrajina musí osvobodit svou východní část, aby zůstala hospodářsky životaschopná - situace před 24. únorem 2022.
Osvobození Donbasu okupovaného před únorem 2022 by pro Ukrajinu nijak dramaticky nezměnilo obranné vojenské požadavky, protože Doněck a Luhansk jsou tak blízko ruských hranic, že nenabízejí žádnou významnou hloubku obrany. Mělo by to však pro Ukrajinu obrovské ekonomické důsledky, kterým se zde budeme věnovat jen stručně. Donbas je jedním z historických hospodářských center Ukrajiny, kde se těží ruda a jsou zde soustředěny největší ukrajinské metalurgické kombináty. Linie kontroly z roku 2014, která byla výsledkem první ruské invaze na Ukrajinu, tento průmysl ve skutečnosti rozdělila - doly oddělila od zpracovatelských zařízení a přerušila železniční tratě, které je všechny propojují. Ukrajina však nepocítila ani zdaleka plnou ekonomickou bolest tohoto rozdělení, protože na základě tiché dohody Moskva a Kyjev umožnily ukrajinskému oligarchovi, který region ovládal, pokračovat v činnosti na obou stranách linie kontroly.[11] Tento oligarcha už tyto průmyslové podniky neovládá a je téměř nemožné si představit, že by příměří, které by obnovilo linii z ledna 2022, zahrnovalo obnovení schopnosti Ukrajiny ekonomicky těžit ze své části celého průmyslového komplexu.[12] Kdyby Ukrajina akceptovala, že Rusko trvale získá východní Donbas, připravila by se o značné příjmy, oslabila svou ekonomiku a zvýšila svou hospodářskou a finanční závislost na Západě.


Závěr

Nejvýhodnější linie, které by Ukrajina mohla vojensky a ekonomicky držet, jsou její mezinárodně uznané hranice z roku 1991. Jakékoli diskuse o uznání změn těchto hranic jako ústupků ve snaze přesvědčit Rusko, aby zastavilo svou nevyprovokovanou a nezákonnou invazi, musejí počítat s těžkým úderem, který by takové ústupky zasadily základním principům mezinárodního práva zakazujícím dobyvačné války, etnické čistky, zločiny proti lidskosti a mnoha dalším morálním a etickým zásadám, jež jsou pro mírový svět klíčové. Diskuse o takových ústupcích však už probíhají, a proto jsme prozkoumali konkrétní a pragmatické problémy spojené s jejich prováděním.

Zmrazení ruské války na Ukrajině na čemkoli, co se podobá současným liniím kontroly, nesmírně zvýhodňuje Rusko a zvyšuje rizika a náklady pro Ukrajinu a Západ na odstrašení, natož na poražení budoucího ruského pokusu o naplnění Putinových cílů silou. Současné linie nejsou rozumným východiskem pro jednání s Ruskem, i kdyby Putin myslel jednání o příměří podle těchto linií vážně. Jsou spíše nezbytným východiskem pro další osvobozování strategicky a ekonomicky důležitých ukrajinských území, bez něhož je cíl svobodné, nezávislé a bezpečné Ukrajiny schopné se bránit a platit za sebe pravděpodobně nemožný, uzavírá svou strategickou analýzu americký Institut pro studium války (ISW).

-----

Použité zdroje:

[1] https://www.nytimes.com/2023/12/27/opinion/ukraine-military-aid.html; https://www.nytimes.com/2023/12/23/world/europe/putin-russia-ukraine-war...

[2] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[3] https://isw.pub/UkrWar120823; https://isw.pub/UkrWar120923

[4] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[5] https://ria dot ru/20231228/svo-1918691314.html; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://t.me/medvedev_telegram/426; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://t.me/medvedev_telegram/421; https://telegra dot ph/Intervyu-oficialnogo-predstavitelya-MID-Rossii-MVZaharovoj-francuzskomu-informagentstvu-AFP-12-09; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[6] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russia%E2%80%99s-military-... ; https://isw.pub/UkrWar120323 ; https://isw.pub/UkrWar120223

[7] https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine%E2%80%99s-operatio...

[8] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... ; https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass...

[9] https://www.cnn.com/2023/12/12/politics/russia-troop-losses-us-intellige... ; https://www.nytimes.com/2023/12/12/us/politics/russia-intelligence-asses... ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/high-price-losing-ukraine ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[10] https://isw.pub/UkrWar100623 ; https://isw.pub/UkrWar100523 ; https://isw.pub/UkrWar122323 ; https://isw.pub/UkrWar121923 ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... ;

[11] https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/2... ; https://meduza dot io/feature/2016/03/25/hozyain-donbassa

[12] https://globalarbitrationreview.com/article/ukraines-richest-man-brings-... ; https://tass dot ru/ekonomika/17023511

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War (ISW)