Slovenská prezidentka Čaputová projev v OSN věnovala kritice ruské agrese a ochraně klimatu

CENZOR.CZ █ středa 20.09.2023, 19:02
VIDEO: Projev slovenské prezidentky Zuzany Čaputové na 78. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová svůj dnešní projev na Valném shromáždění OSN věnovala kritice pokračující ruské agrese proti Ukrajině, ochraně klimatu a potřebě dbát na obranu lidských práv a demokracie v souvislosti s novými technologiemi. Výzvy, se kterými se svět nyní potýká, jsou podle Čaputové zejména lidského původu, a tudíž vyžadují lidské řešení. Naději slovenská prezidentka spatřuje především v mladých lidech.

Valné shromáždění OSN si podle Čaputové musí dát za cíl obnovit mír. V této souvislosti prezidentka poznamenala, že loni bylo ve světě zaznamenáno nejvíce s konfliktem spojených úmrtí od roku 1994, na čemž má Rusko zásadní podíl.

"Už více než 570 dní ruské síly zabíjejí nevinné ukrajinské civilisty, unášejí děti a ničí města. Bombardují infrastrukturu a přístavy, které vyvážejí ukrajinské obilí těm, kdo ho potřebují v Bangladéši nebo Egyptě," uvedla Čaputová. Zdůraznila, že Rusko musí podniknout kroky vedoucí k míru a umožnit vývoz ukrajinského obilí.

Podle záběrů z místa členové ruské delegace těmto slovům nevěnovali pozornost a psali na mobilech.

Druhou polovinu projevu Čaputová věnovala apelu na důraznější kroky k ochraně klimatu. Letošní horké léto bylo podle ní předzvěstí toho, co svět čeká, pokud se nebudou rychleji snižovat emise.

"Města se oteplují, naše oceány jsou stále kyselejší a půda čím dál vyprahlejší. To je důsledek změny klimatu způsobené člověkem," řekla. "Stále ale můžeme zabránit nejhoršímu scénáři. Celosvětové emise musí dosáhnout vrcholu před rokem 2030, tedy za sedm let," dodala s tím, že Slovensko v příštích sedmi letech vynaloží pět procent HDP na dekarbonizaci ekonomiky a podporu obnovitelných zdrojů. Nečinnost v otázce ochrany klimatu by podle Čaputové měla největší dopad na ty nejzranitelnější - děti, ženy a chudé.

V závěru projevu se Čaputová věnovala novým technologiím a potřebě podnikat kroky na obranu demokracie a lidských práv. Naději prezidentka spatřuje v mladých lidech. V této souvislosti uvedla, že mladí Slováci kladou vysoký důraz na rovnost a že je třeba "naslouchat našim dětem". "Cena našeho společného selhání totiž není abstrakcí," zdůraznila v závěru projevu ke světovým státníkům.

● Zelenskyj: Podporovat Ukrajinu v obraně proti invazi znamená bránit Chartu OSN
● Podmínky míru si musí Ukrajina určit sama, řekl v OSN český prezident
● Rusko používá potraviny a jejich nedostatek jako zbraň, řekl Zelenskyj OSN
● Za válku na Ukrajině je zodpovědné jenom Rusko, řekl Biden v OSN
● Prezident Pavel v projevu před VS OSN odsoudí ruskou válku proti Ukrajině