Odborník: Rychlé dobytí Ruskem okupovaných území na Ukrajině je nepravděpodobné

CENZOR.CZ █ sobota 12.08.2023, 09:19
Pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Petráš.
Rychlé dobytí Ruskem okupovaných území v konfliktu na Ukrajině je podle Zdeňka Petráše z brněnské Univerzity obrany vysoce nepravděpodobné. Problémem je úroveň operačního nasazení moderní západní techniky. Petráš to uvedl v analýze aktuálního stavu bojů.

Ukrajinská ofenziva podle něj ztratila svoji počáteční dynamiku v důsledku silných ruských obranných linií a kvůli nedostatku schopností vést důraznou ofenzivní činnost. Ukázalo se podle něj, že schopnosti Ukrajiny byly dostatečné k zajištění obrany či k vedení dobře cílených, ale přece jen omezených protiútoků. "Ukrajinské síly sice pokračují v protiofenzivních operacích na nejméně třech sektorech fronty a postoupily o několik kilometrů na okupovaném území v oblasti Bachmutu, v oblasti západního Doněcka a Záporoží, ale tyto územní zisky nenaplnily očekávání," sdělil odborník.

V této souvislosti je podle něj patrné, že hlavní cíl ofenzivy je zaměřený na pobřežní oblast Azovského moře, mezi městy Berďansk a Melitopol. To by izolovalo Krym, čímž by bylo také narušeno ruské obranné úsilí v celé frontové linii. "Nicméně při pohledu na dosavadní výsledky, spolu se ztrátami na životech a technice, dojdeme pravděpodobně k závěru, že rychlé dobytí okupovaných území do hloubky a podkopání ruského obranného systému je vysoce nepravděpodobné," míní Petráš.

Ukrajinská armáda podle něj sice dokázala vytvořit vcelku silné ofenzivní uskupení, kdy se mluví o více než desítce mechanizovaných brigád, z nichž je řada vybavena západní technikou. "Co však bude zásadní problém, to je úroveň operačního nasazení moderní západní techniky. Jedna věc je disponibilita této techniky v míře potřebné pro vedení ofenzívy, věc druhá pak schopnost využít potenciál, který tato technika nabízí, a to jak z hlediska schopností osádek a personálu, který tuto techniku používá, tak i z hlediska plánování nasazení této techniky v ofenzivní operaci," uvedl Petráš.

Dále je zde podle něj problém zapojení jednotek, které absolvovaly západní výcvik, do širšího rámce velení a řízení operace. Skloubení přístupu k vedení operační činnosti u velitelů a jednotek, kteří mají za sebou západní výcvik vedený podle standardů NATO, s přístupem velitelů a štábů na operační úrovni ukrajinské armády, kteří vedou činnost v duchu zavedeného procesu, může podle Petráše vytvářet jeden z kritických momentů neúspěšné ofenzivy.

"Čili problémem ukrajinské armády nemusí být jen nedostatečné množství bojové techniky, na který je neustále poukazováno jako na hlavní příčinu neúspěchů v dosavadní protiofenzivě, ale i problém spočívající v nedostatečné schopnosti naplánovat a zkoordinovat činnost mezi strategickou, operační a taktickou úrovní vedení operace," míní odborník.

S tím podle něj souvisí i další problém ukrajinské protiofenzivy, a to je disponibilita operačních, ale i strategických záloh. Jde o to, že v případě, kdy se ofenziva nebude vyvíjet podle plánů, což je situace, která se v operacích stává poměrně často, vznikne potřeba rychlého doplnění sil a prostředků v důsledku ztrát na bojišti. To je podle Petráše pravděpodobně i případ současného stavu na ukrajinské frontě.

"V této chvíli není zcela jasné, zda ukrajinská armáda disponuje dostatečně silnými zálohami, tedy silami a prostředky, pomocí kterých je možné zajistit rotaci jednotek, nahradit ztráty na bojišti a pokračovat v ofenzivních akcích. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí, že plánovaná ofenziva zamrzne a vývoj konfliktu se znovu překlopí do opotřebovací války, tedy scénář, který známe od července loňského roku," uvedl odborník.