Válka na Ukrajině v analýze ISW - 438. den (7. května)

CENZOR.CZ █ pondělí 08.05.2023, 07:00

Letecký snímek východoukrajinského Bachmutu.
Finančník Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin a čečenský vůdce Ramzan Kadyrov možná přiměli velitele ruských vojsk na Ukrajině armádního generála Valerije Gerasimova, aby obnovil distribuci dělostřelecké munice Wagnerovým jednotkám v Bachmutu, přestože Gerasimov chtěl, aby tamní ruská ofenziva už nebyla považována za prioritu. Prigožin 7. května oznámil, že obdržel dokument od ruského ministerstva obrany (MO), který slibuje dodávat Wagnerovým silám munici a zbraně potřebné k udržení útočných operací v Bachmutu. Prigožin tento oficiální dokument dosud nezveřejnil a ISW nemůže jeho tvrzení v tuto chvíli ověřit. Ruské MO nejspíše zásadně nezměnilo svůj záměr snížit prioritu ofenzivních operací a šetřit municí na celém bojišti, jak nedávno vyhodnotil ISW. Prigožin a Kadyrov zřejmě uspěli s výhrůžkou, že stáhnou Kadyrovovy čečenské síly z jiných částí válčiště, aby vystřídaly Wagnerovu skupinu v Bachmutu, a donutili ruské MO přidělit zdroje wagnerovcům operujícím v tomto městě.[2] Prigožin také tvrdil, že MO dalo Wagnerově skupině v Bachmutu úplnou volnost v operacích a jmenovalo armádního generála Sergeje Surovikina prostředníkem mezi MO a wagnerovci, což by naznačovalo, že Gerasimov a případně ministr obrany Sergej Šojgu nejsou schopni velet Prigožinovi a Kadyrovovi jako svým podřízeným a musejí s nimi jednat jako rovný s rovným.[3] Toto hodnocení předpokládá, že Prigožinova tvrzení, podle nichž MO zadržovalo náboje, ale nyní souhlasí s jejich dodávkami, jsou pravdivá. MO k těmto tvrzením neučinilo žádné oficiální prohlášení a ukrajinští představitelé uvádějí, že v tomto období nezaznamenali pokles v intenzitě ostřelování Wagnerovými jednotkami (viz níže).[4]

Kadyrovovy hrozby, že převede své síly k Bachmutu, mohly být vydíráním ruského vojenského velení, aby přidělilo munici wagnerovským žoldnéřům. Kadyrov 6. května zveřejnil dopis, v němž žádal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby nařídil ruskému ministru obrany Sergeji Šojguovi a řediteli ruské Národní gardy (Rosgvardija) Viktoru Zolotovovi povolit přesun čečenských jednotek Achmat z "jiných směrů" k převzetí pozic Wagnerovy skupiny na bachgmutském směru.[5] Kadyrov svým dopisem Putinovi obešel velitelskou strukturu ruské armády a případné stažení čečenských jednotek z jiných částí bojiště pravděpodobně představovalo riziko pro ruské obranné linie, které Gerasimov a Šojgu - nebo Putin - zřejmě nebyli ochotni podstoupit. ISW už dříve zaznamenal, že jednotky Achmat operují v oblasti Bilohorivky na linii Svatove - Kreminna a v Záporožské oblasti, a jejich stažení z těchto pozic by mohlo narušit obranné přípravy Ruska před plánovanými ukrajinskými protiofenzivami.[6] Šojgu a Gerasimov, kteří jsou důsledně loajální k Putinovým rozkazům, také mohli rozhodnout o přidělení munice Wagnerově skupině na Putinův pokyn. Kadyrovovo a Prigožinovo zjevně úspěšné společné vydírání dále naznačuje, že Gerasimov ve skutečnosti neovládá všechny ruské síly na Ukrajině, přestože je nominálním velitelem na bojišti. Gerasimov se pravděpodobně pokusil převzít kontrolu nad všemi ruskými nepravidelnými silami v zimě 2023, ale v této snaze neuspěl ještě předtím, než na jaře ztratil Putinovu přízeň.[7]

Kadyrov pravděpodobně podpořil vydírání ruského vojenského velení Wagnerovou skupinou, aby obnovil svou pozici v kremelském mocenském kruhu. Kadyrov donedávna zastával vlivnou pozici v Putinově blízkém okolí a ztratil ji nejspíše proto, že jeho síly hrály jen omezenou roli v aktivních bojových operacích na Ukrajině během pozdního podzimu 2022 a zimy 2023.[8] Putin Kadyrova shazoval během jejich setkání 13. března, kde Kadyrov působil viditelně nervózně, když informoval o roli čečenských bojovníků na Ukrajině.[9] Kadyrov pravděpodobně vnímal Prigožinovy hrozby, že stáhne wagnerovce z Bachmutu, jako příležitost, jak vyzdvihnout efektivitu svých sil na pozadí Gerasimovovy a Šojguovy neschopnosti dosáhnout rozhodujících vítězství během zimně-jarní ofenzivy.

Gerasimovova zřejmá potřeba vyjednávat s podřízenými veliteli a schopnost těchto velitelů na něj zatlačit naznačují, že problémy v řetězci velení mají značný dopad na schopnost ruské armády vést soudržné operace v celé šíři bojiště. Pozice velitele ruských sil na Ukrajině by Gerasimovovi v zásadě měla umožnit, aby velel jakékoli ruské jednotce nebo veliteli pozemních sil na Ukrajině, a to i těm, kteří velí nepravidelným formacím, jako jsou wagnerovci a achmatovci. Zdá se však, že Prigožin a Kadyrov jsou schopni přijímat do značné míry nezávislá rozhodnutí týkající se jejich vlastních jednotek, což je jev, který se zdá být tím výraznější, čím déle mají tyto síly faktickou kontrolu nad určitými úseky fronty. Zdá se, že Wagnerova skupina a ruské MO nedávno dosáhly dohody o vymezení odpovědnosti mezi konvenčními a nepravidelnými silami. Ruské vojenské velení například nasadilo ruské vzdušné výsadkové síly (VDV) k obraně křídel kolem Bachmutu přibližně v době, kdy Wagnerova skupina začala postupovat v samotném městě.[10] ISW už dříve vyhodnotil, že ruské vojenské velení se pravděpodobně nedávno rozhodlo změnit priority ve válečném úsilí a alokaci zdrojů, aby se připravilo na potenciální ukrajinské protiofenzivní operace, ale nestanovilo podmínky, které by uklidnily Prigožina nebo kompenzovaly pravděpodobné zhoršení pozice Wagnerovy skupiny v oblasti Bachmutu.[11] Následné otřesy kvůli odejmutí priority ofenzivě v Bachmutu a stornování dodávek pro wagnerovce ruským vojenským velením nejspíše toto úsilí v celé šíři bojiště podkopou.

Tyto události vyvolávají otázky ohledně schopnosti Ruska koordinovat soudržnou obrannou kampaň v celé šíři bojiště. Zdá se, že ruské vojenské velení stále více deleguje odpovědnost za různé sektory fronty na Ukrajině na různé velitele, zatímco moc velitele ruských vojsk na ukrajinském bojišti stále slábne.[12] Oslabená schopnost Gerasimova mít své velitele pod kontrolou patrně dále omezí schopnost ruské armády vést koherentní operace zahrnující různé oblasti odpovědnosti. ISW už dříve vyhodnotil, že frakční dynamika v ruské armádě ovlivňuje rozhodování v neobvyklé míře a prohlubující se eroze ruského řetězce velení se pravděpodobně ocitá ve vzájemně se umocňující smyčce zpětné vazby s rostoucím frakcionářstvím v ruské armádě.[13] ISW soudí, že Putin z reputačních důvodů Gerasimova z funkce velitele ruských vojsk na Ukrajině nejspíše neodvolá, a proto Prigožinovo a Kadyrovovo veřejné podrývání Gerasimovovy pozice může mít trvalé dopady na sílu této jeho pozice jako velitele ruských sil na Ukrajině.[14] Putin se možná bude snažit odměnit velitele, které má v oblibě, přidělením odpovědností nad rámec jejich oficiálních pozic, místo aby je rovnou jmenoval do vyšších funkcí.[15] Je velmi nepravděpodobné, že by ruská armáda tyto problémy s řetězcem velení v blízké době vyřešila, takže tyto problémy patrně ovlivní způsob, jakým budou ruské síly na různých osách reagovat na případné ukrajinské protiofenzivní operace.

Schopnost Prigožina a Kadyrova významně ovlivňovat rozhodnutí ruského vojenského velení závisí na Putinově ochotě je uklidňovat a na tom, nakolik bude závislý na jejich jednotkách, přičemž obojí po dalších snahách o vydírání pravděpodobně zeslábne. Jak Prigožin, tak Kadyrov si pravděpodobně zachovávají různou míru přízně a osobních kontaktů s Putinem, a to navzdory jejich napjatým vztahům s ruským vojenským velením.[16] Rozhodnutí vydírat a následně ponížit ruské vojenské velení mohlo vyčerpat značnou část politického kapitálu Prigožina a Kadyrova k ovlivnění vojenského rozhodování na operační a strategické úrovni. Takové vydírání na vysoké úrovni pravděpodobně není pro Prigožina a Kadyrova schůdnou dlouhodobou strategií vzhledem k tomu, že se spoléhají na Putinovu přízeň, která jim umožňuje podřídit MO jejich požadavkům. Prigožin v posledních měsících Putinovu přízeň už ztratil, přičemž nedávné události zřejmě ukázaly, že k úspěšnému vydírání ruského vojenského velení za účelem poskytnutí další munice potřeboval Kadyrovův kapitál. Putin se však pozoruhodně vyhýbá vyhazování lidí z okruhu svých nejbližších spolupracovníků a místo toho jim střídavě věnuje a potom zase odnímá přízeň, vliv a zdroje.[17] Je nepravděpodobné, že se Prigožinovi a Kadyrovovi podaří znovu dosáhnout tak mimořádných účinků, aniž by poškodili své vztahy s Putinem.

Prigožinův pokračující boj o úplné dobytí Bachmutu odporuje jeho důsledně udržovanému narativu, že dobytí Bachmutu postrádá strategickou hodnotu. Prigožin 6. května (před svým oznámením o poskytnutí další munice) zveřejnil 41bodový dopis, v němž kritizuje ruské MO za to, že v Bachmutu záměrně odmítá podpořit Wagnerovu skupinu.[18] Prigožin tvrdil, že v říjnu 2022 spolu se Surovikinem zorganizovali operaci "Bachmutský mlýnek na maso" s cílem vyprovokovat Kyjev k tomu, aby do Bachmutu vrhl velké množství ukrajinských sil.[19] Prigožin zopakoval, že hlavním úkolem Wagnerovy skupiny v Bachmutu vždy bylo vyčerpat ukrajinské síly v tomto mlýnku na maso, a nikoliv dobýt město.[20] Prigožin prohlásil, že dokončení dobývání Bachmutu nemá operační význam, a odmítl Šojguovo tvrzení ze 7. března, že dobytí Bachmutu by otevřelo cestu k dalším ruským ofenzivním snahám v Donbasu, což je narativ, který Prigožin důsledně zastával od listopadu 2022.[21] Prigožinova dlouhodobá tvrzení, že Bachmut nemá strategický význam, jsou v rozporu s jeho požadavkem, aby ruské MO poskytlo wagnerovcům potřebnou munici, která by jim umožnila dokončit dobývání Bachmutu, což naznačuje, že Prigožin nadále upřednostňuje své osobní cíle před cíli ruského vojenského velení a úspěšností celkového ruského válečného úsilí.[22]

Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

● Finančník Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin a čečenský vůdce Ramzan Kadyrov možná přiměli velitele ruských vojsk na Ukrajině armádního generála Valerije Gerasimova, aby obnovil distribuci dělostřelecké munice Wagnerovým jednotkám v Bachmutu, přestože Gerasimov chtěl, aby tamní ruská ofenziva už nebyla považována za prioritu.
● Kadyrovovy hrozby, že převede své síly k Bachmutu, mohly být vydíráním ruského vojenského velení, aby přidělilo munici wagnerovským žoldnéřům.
● Kadyrov pravděpodobně podpořil vydírání ruského vojenského velení Wagnerovou skupinou, aby obnovil svou pozici v kremelském mocenském kruhu.
● Gerasimovova zřejmá potřeba vyjednávat s podřízenými veliteli a schopnost těchto velitelů na něj zatlačit naznačují, že problémy v řetězci velení mají značný dopad na schopnost ruské armády vést soudržné operace v celé šíři bojiště.
● Tyto události vyvolávají otázky ohledně schopnosti Ruska koordinovat soudržnou obrannou kampaň v celé šíři bojiště.
● Schopnost Prigožina a Kadyrova významně ovlivňovat rozhodnutí ruského vojenského velení závisí na Putinově ochotě je uklidňovat a na tom, nakolik bude závislý na jejich jednotkách, přičemž obojí po dalších snahách o vydírání pravděpodobně zeslábne.
● Prigožinův pokračující boj o úplné dobytí Bachmutu odporuje jeho důsledně udržovanému narativu, že dobytí Bachmutu postrádá strategickou hodnotu.
● Ruské síly pokračovaly v omezených ofenzivních operacích severovýchodně od Kupjanska a jižně od Kreminné.
● Ruské síly 7. května dosáhly určitých územních zisků v Bachmutu a pokračovaly v omezených ofenzivních operacích na frontové linii Avdijivka - Doněck.
● Ruské zdroje tvrdí, že ukrajinské síly v noci z 6. na 7. května vypustily na Krym až 23 bezpilotních letounů.
● Ruské federální subjekty pokračují v náboru a formování regionálních ozbrojených formací a dobrovolnických praporů.
● Ruské okupační orgány nadále plánují a provádějí nucenou evakuaci ze Záporožské oblasti.

-----
[1] https://t.me/concordgroup_official/912

[2] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[3] https://t.me/concordgroup_official/912

[4] https://www.reuters.com/world/europe/russia-steps-up-fight-bakhmut-hopes...

[5] https://t.me/RKadyrov_95/3604

[6] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[7] https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass...

[8] https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Offensive... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[9] https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Offensive...

[10] https://isw.pub/UkrWar041123 ; https://isw.pub/UkrWar030823 ; https://isw.pub/UkrWar012823

[11] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/china-taiwan-weekly-update...

[12] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[13] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[14] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[15] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[16] https://t.me/RKadyrov_95/3604; https://t.me/boris_rozhin/84962; https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/05/wagner-russia-ukraine-di...

[17] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[18] https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye...

[19] https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye...

[20] https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye...

[21] https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye... https://tass dot ru/armiya-i-opk/17211867; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/sites/default/files/APR%2029%20Russian%...

[22] https://t.me/Prigozhin_hat/2108; https://t.me/Prigozhin_hat/2342; https://t.me/Prigozhin_hat/2476; https://t.me/Prigozhin_hat/3173

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War