Válka na Ukrajině v analýze ISW - 436. den (5. května)

CENZOR.CZ █ sobota 06.05.2023, 07:00

Šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin u hřbitova jeho zabitých žoldnéřů.
Zdá se, že ruské ministerstvo obrany (MO) dalo před ofenzivou v Bachmutu přednost přípravě na obranu proti očekávané ukrajinské protiofenzivě, což staví Wagnerovu skupinu a jejího finančníka Jevgenije Prigožina do potenciálně obtížné situace. Prigožin 4. a 5. května zveřejnil sérii videí, v nichž oznámil, že se Wagnerova skupina 10. května stáhne z Bachmutu, pokud nedostane potřebné zásoby, a obzvláště ostře a emotivně zaútočil proti náčelníkovi ruského generálního štábu armádnímu generálovi Valeriji Gerasimovovi, ruskému ministru obrany Sergeji Šojguovi a ruskému ministerstvu obrany jako celku.[1] Prigožinovo očividné zoufalství na videozáznamech, z nichž jeden ukazuje mrtvoly nedávno zesnulých wagnerovců, znamená významné rétorické vybočení v jeho pokračujících prosbách o zvýšení podpory ruského MO pro Wagnerovu skupinu v Bachmutu. Jeho zjevný niterný hněv naznačuje, že ruské MO už nejspíše nepovažuje Bachmut za prioritu a přesunulo operační pozornost na jiná místa bojiště způsobem, který může vážně ohrozit schopnost Wagnerovy skupiny efektivně operovat. Wagnerovci však navzdory omezenému přístupu ke střelivu a dalším nezbytným zásobám nepřestali usilovat o úplné ovládnutí Bachmutu. Prigožin neprojevil žádnou ochotu přejít ve městě do obrany.

Setrvávání Wagnerovy skupiny v Bachmutu neodpovídá celkovému zpomalení tempa ruských ofenzivních operací v jiných částech Ukrajiny, neboť se zdá, že konvenční ruské síly z velké části mění své zaměření a připravují se na očekávanou ukrajinskou protiofenzivu.[2] Kromě velmi omezených a lokalizovaných útoků v oblasti Kreminné a u Doněcku ruské síly z velké části ukončily na celém bojišti ofenzivní operace, což pravděpodobně znamená přechod do defenzivy.[3] Pro ruské MO by bylo operačně správným rozhodnutím začít zadržovat a hromadit munici a zásoby, aby se připravilo na případné ukrajinské protiofenzivní akce, a Prigožinova zoufalá prohlášení naznačují, že ruské MO tak pravděpodobně činí. ISW nedávno uvedl, že Prigožin začal znovu apelovat na ruské MO, aby Wagnerově skupině poskytlo potřebnou munici, a to po krátkém období, během něhož se zdálo, že se vztahy mezi Prigožinem a ruským vojenským vedením zlepšily.[4] Prigožinův nový výbuch hněvu dosáhl vrcholu ve videu, na němž Prigožin v podstatě křičí na Gerasimova a Šojgua a obviňuje je ze smrti Wagnerových bojovníků.[5]

Ztráty, které Wagnerova skupina v Bachmutu utrpěla, spolu s pravděpodobným snížením priority úsilí v Bachmutu ze strany ruského ministerstva obrany mohou Prigožina a wagnerovce dostat do obzvláště nepříjemné situace. Není bezprostředně jasné, zda se Prigožin skutečně hodlá 10. května z Bachmutu stáhnout, nebo zda toto oznámení učinil v posledním pokusu zajistit si podporu MO. Pokud se Wagnerova společnost skutečně stáhne, pak zřejmě budou potřebovat vybavení ruského MO k ochraně a usnadnění ústupu. Ruská armáda navíc postrádá zálohy potřebné k obsazení pozic, které by Wagnerova skupina mohla v Bachmutu opustit. Zdá se, že ohromné ztráty, kterými wagnerovci v Bachmutu zaplatili za taktické zisky, stejně jako celkový posun ruské armády k opatrnějšímu postoji při připravách na obranné operace, nabízejí ukrajinským silám příležitosti k úspěšným protiútokům v různých oblastech fronty. Zdá se, že ukrajinské síly některé z těchto příležitostí využívají, jak je uvedeno níže, přičemž ISW netvrdí, že tyto protiútoky jsou nutně součástí očekávané protiofenzivy. Poznámka: ISW používá termín "protiútok" k popisu taktických akcí ukrajinských sil k dosažení omezených lokálních zisků. Termín "protiofenziva" používá k popisu akcí na operační úrovni, které se skládají z mnoha samostatných taktických akcí, jejichž cílem je dosáhnout operačně nebo strategicky významných zisků. ISW dosud zaznamenal pouze hlášení o ukrajinských protiútocích.

Nedávno odvolaný bývalý náměstek ministra obrany pro logistiku generálplukovník Michail Mizincev údajně působí jako zástupce velitele Wagnerovy skupiny, což je pravděpodobně součástí Wagnerovy kampaně za zachování přístupu k ruským vojenským dodávkám. Jeden ruský vojenský bloger spřízněný s wagnerovci 4. a 5. května zveřejnil záběry, které údajně ukazují Mizinceva, jak v roli zástupce velitele Wagnerovy skupiny diskutuje s jejími bojovníky v oblasti Bachmutu o logistických a taktických otázkách.[6] Prigožin 27. dubna veřejně nabídl Mizincevovi po jeho odvolání velitelskou pozici, aby pak 5. května prohlásil, že Mizincev jako šéf logistiky dodával Wagnerově skupině nekvalitní munici.[7] Je možné, že Prigožin jmenoval Mizinceva zástupcem velitele Wagnerovy skupiny ve snaze využít Mizincevova porozumění a vztahů v rámci logistického aparátu ruské armády, aby si udržel přístup k munici a zásobám při zjevném přesměrování priorit ruského velení do oblastí mimo kompetence Wagnerovy skupiny. Mizincev byl údajně odvolán poté, co velitel ruských vzdušných výsadkových sil (VDV) Michail Teplinskij, pravděpodobný odpůrce Gerasimova, provedl prověrku připravenosti, která odhalila, že ruské Severní flotile chybí zásoby, což možná naznačuje, že Mizincev upadl v nemilost obou frakcí v rámci MO a připojil se k Wagnerovi, aby si udržel velitelskou roli na Ukrajině.[8] Změny, k nimž pravděpodobně dochází v logistickém aparátu ruské armády a které souvisejí s přehodnocením priorit zásobování pro obranné operace, budou pravděpodobně na překážku Mizincevovu předpokládanému úsilí o udržení přístupu k zásobám pro Wagnerovu skupinu.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil nově jmenovanému náměstkovi ministra logistiky Alexeji Kuzmenkovovi, aby kontroloval dodávky zbraní a vybavení ruským silám na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany (MO) 5. května oznámilo, že Šojgu dal Kuzmenkovovi tento příkaz během inspekce jednotek a vojenské techniky v Jižním vojenském okruhu.[9] Ruské MO uvedlo, že Kuzmenkov Šojguovi představil nové tanky, bojová obrněná vozidla a další techniku a prohlásil, že ruské vojensko-průmyslové podniky opravují techniku rychleji, než dochází k jejím ztrátám. Šojgu se s Kuzmenkovem pravděpodobně sešel, aby urychlil hromadění zásob a změnu priorit logistických a udržovacích procesů před očekávanými nadcházejícími ukrajinskými protiofenzivními operacemi. Šojguova schůzka s novým šéfem pro logistiku na pozadí snahy Wagnerovy skupiny udržet si přístup k logistickému aparátu ruské armády dále naznačuje, že wagnerovci budou mít problémy s udržením současné úrovně zásobování ze strany MO.

Ruské okupační úřady pod záminkou evakuace oznámily nucený odsun 70.000 civilistů z okupované Záporožské oblasti do oblastí ležících hlouběji v ruském týlu. Šéf okupační správy Záporožské oblasti Jevgenij Balickij a jeho zástupce Andrij Kozenko 5. května oznámili, že ruské úřady provedou částečnou evakuaci 70.000 ukrajinských civilistů ze zranitelných skupin obyvatelstva včetně rodin s dětmi, zdravotně postižených a starých lidí z 18 osad podél jižního břehu Kachovské vodní nádrže a podél ruských pozemních komunikačních linií (GLOC) zhruba 20-40 km od frontové linie.[10] Kozenko prohlásil, že úřady už zahájily evakuaci civilistů z položského rajonu do Berďansku.[11] Poloha těchto osad tak daleko od současné frontové linie naznačuje, že ruské síly plánují spíše řízený bojový ústup ze svých současných pozic na připravenou obrannou linii než snahu udržet současnou linii kontaktu v případě ukrajinské protiofenzivy. Okupační orgány Chersonské oblasti podobně použily záminku evakuace, aby ospravedlnily nucený přesun Ukrajinců z frontové linie v Chersonské oblasti během ukrajinské protiofenzivy v říjnu a listopadu 2022, přičemž se odvolávaly na hrozby ukrajinských úderů a bojů na frontové linii.[12] Tyto ruské přípravy nutně neznamenají, že ukrajinské síly budou útočit v této oblasti nebo že ji budou upřednostňovat. Ruské a okupační orgány pravděpodobně využijí rostoucí ruské obavy z potenciální ukrajinské protiofenzivy k ospravedlnění dalšího masového přesunu ukrajinských civilistů.

Ruské ministerstvo vnitra (MVD) předložilo návrh zákona, jehož cílem je využít rostoucích protiimigrantských nálad v Rusku k podpoře snah ruské armády o nábor migrantů. MVD 5. května předložilo návrh zákona, který by umožnil zaměstnavatelům odebírat migrujícím zaměstnancům pracovní povolení a vytvořit rozšířený správní dohled nad pobytem cizinců v Rusku.[13] V návrhu zákona se uvádí, že režim správního dohledu je zaměřen na zjišťování místa pobytu cizinců, kteří se v Rusku zdržují nelegálně, ačkoli jeden ruský zdroj tvrdil, že opatření umožní ruským úředníkům a policii volně vstupovat do obydlí migrantů.[14] MVD k návrhu zákona připojilo důvodovou zprávu, v níž argumentuje, že "nelegální migrace úzce souvisí s takovými negativními jevy, jako jsou terorismus, extremismus, obchod s lidmi [a] obchod s drogami".[15] Zdůvodnění návrhu zákona je podobné nedávnému obvinění z úst šéfa ruského Vyšetřovacího výboru Alexandra Bastrykina, že migranti destabilizují Rusko tím, že do něj importují terorismus a extremistické ideologie.[16] Návrh zákona odráží rostoucí vnitrostátní důsledky širokého přijetí kremelské ideologie "rusifikace", která se podle dřívějšího hodnocení ISW stále více projevuje v tom, jak ruské úřady a ultranacionalisté negativně vykreslují etnické menšiny a migranty v Rusku.[17] Ruští představitelé také neúměrně zaměřují náborové úsilí na komunity migrantů, přičemž návrh zákona by mohl vytvořit podmínky pro to, aby ruští představitelé mohli využívat ohroženého migračního statusu k donucení migrantů podepisovat smlouvy s ruskou armádou.[18]

Šéf ruské Rady pro lidská práva Valerij Fadějev údajně prohlásil, že ruské úřady by měly regulovat kanály Telegramu podobně, jako Rusko cenzuruje státem kontrolovaná média. Kremelská tisková agentura TASS 5. května uvedla, že Fadějev vyzval ruské úřady, aby "analyzovaly činnost kanálů Telegramu" a zvážily zavedení legislativy, která by Telegram regulovala.[19] První místopředseda ruské Občanské komory pro média a masovou komunikaci Alexandr Malkevič regulaci kanálů Telegramu podpořil s tím, že tradiční formy médií a "nová média" by měly mít stejné postavení, protože "nová média" mají "pouze práva a žádné povinnosti". Fadějevova podpora cenzury Telegramu je pozoruhodná také proto, že členem ruské Rady pro lidská práva je i prominentní ruský bloger Alexandr Koc. ISW už dříve informoval o snahách ruských úřadů stimulovat autocenzuru v informačním prostoru.[20]
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

● Zdá se, že ruské ministerstvo obrany (MO) dalo před ofenzivou v Bachmutu přednost přípravě na obranu proti očekávané ukrajinské protiofenzívě, což staví Wagner skupinu a jejího finančníka Jevgenije Prigožina do potenciálně obtížné pozice.
● Setrvávání Wagnerovy skupiny v Bachmutu neodpovídá celkovému zpomalení tempa ruských ofenzivních operací v jiných částech Ukrajiny, neboť se zdá, že konvenční ruské síly z velké části mění své zaměření a připravují se na očekávanou ukrajinskou protiofenzivu.
● Nedávno odvolaný bývalý náměstek ministra obrany pro logistiku generálplukovník Michail Mizincev údajně působí jako zástupce velitele Wagnerovy skupiny, což je pravděpodobně součástí Wagnerovy kampaně za zachování přístupu k ruským vojenským dodávkám.
● Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil nově jmenovanému náměstkovi ministra logistiky Alexeji Kuzmenkovovi, aby kontroloval dodávky zbraní a vybavení ruským silám na Ukrajině.
● Ruské okupační úřady pod záminkou evakuace oznámily nucený odsun 70.000 civilistů z okupované Záporožské oblasti do oblastí ležících hlouběji v ruském týlu.
● Ruské ministerstvo vnitra (MVD) předložilo návrh zákona, jehož cílem je využít rostoucích protiimigrantských nálad v Rusku k podpoře snah ruské armády o nábor migrantů.
● Šéf ruské Rady pro lidská práva Valerij Fadějev údajně prohlásil, že ruské úřady by měly regulovat kanály Telegramu podobně, jako Rusko cenzuruje státem kontrolovaná média.
● Ruské síly provedly pozemní útoky u Kreminné a Avdijivky a dosáhly marginálních zisků v oblasti Bachmutu.
● Ruští vojenští bloggeři tvrdili, že ukrajinské síly vedly v blízkosti Bachmutu omezené protiútoky.
● Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že 5. května zabránila ukrajinskému pokusu o atentát na okupačními úřady dosazeného náměstka ředitele Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP).
● Hlava Čečenské republiky Ramzan Kadyrov pokračuje v osobním úsilí o generování živé síly s cílem zajistit si přízeň ruského prezidenta Vladimira Putina.
● Ruské okupační orgány pokračují v opatřeních k posílení kontroly na okupovaných územích.

-----
[1] https://t.me/concordgroup_official/896; https://t.me/concordgroup_official/900; https://t.me/concordgroup_official/895

[2] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[3] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[4] https://isw.pub/UkrWar050223; https://isw.pub/UkrWar050123; https://isw.pub/UkrWar042523;

[5] https://t.me/concordgroup_official/895

[6] https://t.me/brussinf/5932 ; https://t.me/grey_zone/18527; https://t.me/brussinf/5934 ;

[7] https://t.me/concordgroup_official/900

[8] https://isw.pub/UkrWar042923 ; https://isw.pub/UkrWar050123 ; https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[9] https://t.me/mod_russia/26197; https://meduza dot io/news/2023/05/05/shoygu-poruchil-derzhat-na-osobom-kontrole-postavki-boepripasov-posle-togo-kak-prigozhin-zapisal-videoobraschenie-gde-krichit-na-nego-matom; https://t.me/mod_russia/26198

[10] https://t.me/readovkanews/58209; https://t.me/notes_veterans/9303; https://t.me/milinfolive/100217; https://t.me/bazabazon/17409; https://t.me/astrapress/26231; https://www.kommersant dot ru/doc/5976595; https://t.me/milinfolive/100229; https://t.me/astrapress/26243

[11] https://www.kommersant dot ru/doc/5976595; https://t.me/milinfolive/100229; https://t.me/astrapress/26243

[12] https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[13] https://t.me/sotaproject/58357 ; https://www.kommersant dot ru/doc/5976548 ; https://www.pnp dot ru/social/mvd-predlagaet-vzyat-migrantov-pod-administrativnyy-nadzor.html ; https://regulation.gov dot ru/projects#npa=138054

[14] https://regulation.gov dot ru/projects#npa=138054 ; https://t.me/sotaproject/58357

[15] https://www.pnp dot ru/social/mvd-predlagaet-vzyat-migrantov-pod-administrativnyy-nadzor.html ; https://regulation.gov dot ru/projects#npa=138054

[16] https://kursdela dot biz/news/2023-04-12/ubiystvo-shkolnika-kak-inostrantsy-uchatsya-v-chelyabinske-bez-znaniya-russkogo-2900732; https://www.interfax dot ru/russia/895222

[17] https://isw.pub/UkrWar041223

[18] https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass...

[19] https://tass dot ru/obschestvo/17682485; https://t.me/readovkanews/58185

[20] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign... https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War