Válka na Ukrajině v analýze ISW - 429. den (28. dubna)

CENZOR.CZ █ sobota 29.2023, 07:00

Ukrajinští záchranáři vynášejí tělo jedné z 23 obětí včerejšího ruského raketového útoku na obytný dům v Umani.
Ruské síly v noci na 27. dubna podnikly sérii raketových úderů na týlové oblasti Ukrajiny. Ukrajinské vojenské zdroje potvrdily, že ruské síly odpálily 23 raket Ch-101/Ch-555 z letounů Tu-95 nad Kaspickým mořem a zasáhly civilní infrastrukturu v Umani v Čerkaské oblasti, ve městě Dnipro a v Ukrajince v Kyjevské oblasti. Ukrajinské letectvo oznámilo, že ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 21 z 23 raket a dvě bezpilotní letadla. Ruské ministerstvo obrany (MO) úder přiznalo a prohlásilo, že ruské vzdušné a kosmické síly provedly koordinovaný raketový úder proti ukrajinským místům rozmístění záloh a zasáhly všechny zamýšlené cíle. Geolokační záběry pořízené k 28. dubnu v 17:00 místního času ukazují rozsáhlé škody na obytné budově v Umani, přičemž počet obětí dosáhl 20 civilistů včetně dětí.

Ruské ministerstvo obrany (MO) 28. dubna potvrdilo jmenování viceadmirála Vladimira Vorobjova novým velitelem Baltské flotily poté, co byl bývalý velitel Baltské flotily admirál Viktor Liina převelen k Tichomořské flotile. Ruská státní média informovala, že ruské MO představilo Vorobjova jako nového velitele Baltské flotily, čímž potvrdilo, že Liina nahradil admirála Sergeje Avakjance ve funkci velitele Tichomořské flotily. ISW už dříve informoval, že Liina mohl Avakjance nahradit kvůli selháním Tichomořské flotily odhaleným během nedávných cvičení bojové připravenosti. Ruští představitelé tvrdili, že Avakjanc byl po dosažení důchodového věku přesunut na novou pozici vedoucího ruských vojenských sportovních výcvikových středisek a středisek vlastenecké výchovy. Vorobjov dříve působil jako náčelník štábu a první zástupce velitele Baltské i Severní flotily.

Ruský prezident Vladimir Putin 27. dubna podepsal výnos, který kodifikuje podmínky pro další rozsáhlou deportaci obyvatel okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Putin podepsal výnos nazvaný "O zvláštnostech právního postavení některých kategorií cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti v Ruské federaci", jenž definuje osoby žijící na Ruskem okupovaných územích, které deklarovaly své přání ponechat si stávající občanství a odmítají přijmout ruské pasy, jako "cizí státní příslušníky a osoby bez státní příslušnosti, které v současné době pobývají v Ruské federaci". Výnos stanoví, že tyto osoby mohou na okupovaných územích pobývat do 1. července 2024, a naznačuje, že po tomto datu mohou být tyto osoby deportovány. Tento výnos kodifikuje donucovací metody, které mají obyvatele okupovaných oblastí přimět k přijetí ruských pasů, a také stanoví podmínky pro deportaci Ukrajinců, kteří nesouhlasí s tím, aby se stali ruskými občany. Ruské úřady pokračují i v dalších snahách o deportaci Ukrajinců, zejména dětí, do Ruska v rámci různých programů. ISW nadále hodnotí, že všechny snahy zaměřené na deportaci Ukrajinců do Ruska mohou představovat porušení Ženevské úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy a také potenciální záměrnou kampaň etnických čistek.

Ruský ministr obrany armádní generál Sergej Šojgu na setkání ministrů obrany členských států Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v indickém Dillí propagoval snahy Kremlu o vytvoření potenciální protizápadní koalice. Šojgu 28. dubna prohlásil, že setkání SCO se uskutečnilo na pozadí vytváření nového multipolárního světového řádu, proti němuž kolektivní Západ aktivně vystupuje. Šojgu tvrdil, že USA a jejich spojenci se snaží vyprovokovat konflikty s Ruskem a Čínou a že Západ se prostřednictvím války na Ukrajině snaží porazit Rusko a ohrozit Čínu. Šojgu vyzval členské státy SCO k účasti na 11. moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti a vyzval SCO k vytvoření rámce pro výměnu vojenských informací, spolupráci na společných vojenských cvičeních a rozvoj partnerství mezi SCO a Rusku nakloněnými multilaterálními organizacemi, jako jsou Společenství nezávislých států (SNS) a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO).

Kreml už dříve označil mnohostranné organizace bez významné účasti Západu za preferované orgány pro mezinárodní rozhodování a pravděpodobně bude tyto orgány nadále využívat k prosazování geopolitického střetu se Západem podle představ ruského prezidenta Vladimira Putina. ISW vyhodnotil, že Putin se pokusil využít návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě ve dnech 20. až 22. března k prosazování myšlenky protizápadního rusko-čínského geopolitického bloku, ale že Si Ťin-pching Putinovy rétorické pokusy odmítl. Kreml si je pravděpodobně vědom toho, že přitažlivost takového bloku spočívá spíše v ekonomické a politické síle Číny než ve stále izolovanější ekonomice a degradované vojenské kapacitě Ruska, a proto si pravděpodobně vybral k propagaci myšlenky potenciální protizápadní koalice právě Číně nakloněnou Šanghajskou organizaci pro spolupráci. Kreml se také nejspíše snaží prostřednictvím mnohostranné spolupráce s Čínou zajistit žádoucí výhody čínsko-ruských bilaterálních vztahů, které Putin nedokázal získat při setkání se Si Ťin-pchingem. Pokusy Kremlu využít k podpoře těchto snah SCO pravděpodobně nebudou úspěšnější než jeho předchozí snahy sjednotit zbytek světa proti Západu a přesvědčit Čínu, že Rusko je spolehlivým a rovnocenným bezpečnostním partnerem.

Hlava Kremlem kontrolované Ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill, vyobcoval z kněžského stavu protodiákona ruské pravoslavné církve, který nepodpořil ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský pravoslavný protodiákon Andrej Kurajev zveřejnil na sociální síti příkaz z 28. dubna, kterým byl zbaven kněžského svěcení za "proticírkevní činnost", podepsaný patriarchou Kirillem. Ruská pravoslavná církev zbavila Kurajeva kněžského svěcení už v prosinci 2020, ale patriarcha Kirill na výkon tohoto rozhodnutí uvalil moratorium, aby dal Kurajevovi čas "přehodnotit svůj postoj". Kurajev údajně nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu ani s podporou invaze ze strany ruské pravoslavné církve. Ruské úřady v srpnu 2022 udělily Kurajevovi pokutu 30.000 rublů za diskreditaci ruské armády poté, co Kurajev napsal blogový příspěvek o současné válce na Ukrajině. Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda navíc uvedlo, že Kurajev kritizoval struktury Ruské pravoslavné církve a patriarchu Kirilla a Ruskou pravoslavnou církev obvinil, že je vzdálená svým farníkům, byrokratická a netečná. Vyobcování Kurajeva z kněžského stavu podporuje hodnocení ISW, že Ruská pravoslavná církev není nezávislou náboženskou organizací, ale spíše prodlouženou rukou ruského státu a nástrojem ruské státní moci. Ruské síly na Ukrajině se údajně velmi snažily o potrestání kněží Ruské pravoslavné církve na Ukrajině, kteří plně nespolupracovali s ruskou armádou.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

● Ruské síly v noci na 27. dubna zahájily sérii raketových úderů proti týlovým oblastem Ukrajiny.
● Ruské ministerstvo obrany (MO) potvrdilo jmenování viceadmirála Vladimira Vorobjova novým velitelem Baltské flotily poté, co byl bývalý velitel Baltské flotily admirál Viktor Liina převelen k Tichomořské flotile.
● Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret kodifikující podmínky pro další rozsáhlé deportace obyvatel okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.
● Ruský ministr obrany armádní generál Sergej Šojgu na setkání ministrů obrany členských států Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v indickém Dillí propagoval snahy Kremlu o vytvoření potenciální protizápadní koalice.
● Hlava Kremlem kontrolované ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill, vyobcoval z kněžského stavu protodiákona Ruské pravoslavné církve, který nepodpořil ruskou invazi na Ukrajinu.
● Ruské síly pokračovaly v pozemních útocích u Kreminné a od 28. dubna postupovaly severozápadně od tohoto východoukrajinského města.
● Ruské síly zvyšují tlak na dálnici T0504 Kosťantynivka - Časiv Jar - Bachmut.
● Ruské síly pokračovaly v rutinních nepřímých palebných a obranných operacích na jihu Ukrajiny.
● Ruský prezident Vladimir Putin pověřil ruské představitele úkolem rozvíjet ruskou domácí průmyslovou výrobu bezpilotních letounů, pravděpodobně v rámci snahy Kremlu o postupnou mobilizaci ruského vojensko-průmyslového komplexu.
● Ruské okupační úřady nadále vyhlašují patronátní programy s ruskými federálními subjekty.

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War