Válka na Ukrajině v analýze ISW - 421. den (20. dubna)

CENZOR.CZ █ pátek 21.04.2023, 07:00

Sesazený velitel ruské Tichomořské flotily admirál Sergej Avakjanc.
Kreml 19. dubna sesadil velitele ruské Tichomořské flotily v rámci probíhající nečekané prověrky připravenosti, která začala 14. dubna. Místopředseda ruské vlády a prezidentův zmocněnec pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv 19. dubna oznámil "jmenování" velitele ruské Tichomořské flotily admirála Sergeje Avakjance do štábu dohlížejícího na ruská vojenská sportovní cvičiště a střediska vlastenecké výchovy, což je jasná degradace jednoho z nejvyšších velících důstojníků ruského námořnictva. Není jasné, proč Avakjancovo převelení na jinou funkci nejprve oznámil kremelský představitel a nikoli ministerstvo obrany. Ruská Tichomořská flotila 20. dubna oznámila, že Avakjanc mění pozici kvůli dosažení věkového limitu ruského ministerstva obrany (MO) pro vojenskou službu (65 let). Ruská státní agentura TASS však uvedla, že podle jejích zdrojů není důvodem Avakjancova sesazení jeho vysoký věk. Několik ruských generálů včetně současného velitele ruských vojsk na Ukrajině a náčelníka generálního štábu armádního generála Valerije Gerasimova a vrchního velitele pozemních sil Olega Saljukova slouží v ruských ozbrojených silách i po dovršení 65 let. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu 14. dubna oznámil nečekanou prověrku připravenosti Tichomořské flotily, která k 20. dubnu stále probíhá. Ruská státní agentura TASS 20. dubna uvedla, že podle dvou zdrojů blízkých velení ruské Tichomořské flotily může nejvyšší post převzít současný velitel ruské Baltské flotily admirál Viktor Liina a Baltské flotile by mohl velet zástupce náčelníka generálního štábu viceadmirál Vladimir Vorobjov.

Kreml jasně degradoval Avakjance z vysokého operačního velitele na vojenského byrokrata dohlížejícího na programovou práci, přestože ruští představitelé tuto změnu vydávají za "jmenování" do nové funkce. Avakjancova degradace může souviset s nezdary námořní pěchoty Tichomořské flotily (například 155. a 40. námořní pěší brigády) v okolí Vuhledaru od počátku roku 2023. Avakjanc případně mohl nějakým způsobem selhat při provádění rozsáhlých cvičení v Pacifiku. Bývalý ruský důstojník a horlivý nacionalista Igor Girkin spojil Avakjancovo odvolání s cvičeními Tichomořské flotily a sarkasticky se ptal, jestli cvičení může provádět někdo z ruského MO, čímž se pravděpodobně vyslovil pro odvolání ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Jiný vojenský bloger Avakjancovo odvolání uvítal s tím, že Rusko potřebuje jmenovat mladší velitele, jako je šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov.

Významný ruský vojenský bloger kritizoval neefektivní využívání ruských vzdušných výsadkových sil (VDV), námořní pěchoty a speciálních sil (Specnaz) na Ukrajině ruskou armádou. Tento bloger 20. dubna tvrdil, že ruské síly spoléhají na jednotky VDV, Specnaz a námořní pěchoty při provádění pozemních útoků na Ukrajině kvůli nedostatku kvalitní pěchoty, přestože jednotky VDV a Specnaz nebyly původně připravovány k vedení kombinovaných operací. Vojenský bloger argumentoval, že jednotky VDV, Specnaz a námořní pěchoty musejí plnit své určené účely a nesloužit jako elitní pěchotní a útočné skupiny ruské armády na Ukrajině. Kritizoval zejména jednotky Specnaz za to, že neprovádějí dostatečné množství sabotážních a cílených operací, a jednotky VDV za to, že jsou příliš velké a vyžadují drahé specializované vybavení, které není v současné taktické realitě na Ukrajině vhodné. Vojenský bloger dále tvrdil, že ruská armáda nebude schopna normalizovat velení, řízení a plánování velkých operací, dokud nestanoví jasné role pro jednotky VDV, námořní pěchoty a Specnaz. Připustil také, že ruská armáda v praxi už nějakou dobu formuje lehké pěší jednotky bez transportérů, přestože se doktrinálně zaměřuje na "motostřelecké" (mechanizované pěší) jednotky. ISW už dříve vyhodnotil, že nejelitnější ruské jednotky - VDV a Specnaz - rozmělňují svou bojovou efektivitu a doktrinální specializaci špatně vycvičeným mobilizovaným personálem a dobrovolníky doplňujícími početní stav v důsledku vysokých ztrát utrpěných na Ukrajině. Kritika vojenského blogera ohledně využívání těchto elitních jednotek dále naznačuje, že jejich pověst jako elitní bojové síly Ruska na Ukrajině je pochybná.

Ruská Státní duma 20. dubna přijala zákon, který přiznává příslušníkům takzvaných lidových milic v samozvané Doněcké lidové republice (DNR) a Luhanské lidové republice (LNR) status veteránů. Zákon by se mohl vztahovat i na vybrané soukromé vojenské společnosti (PMC) nebo jiné nepravidelné formace, ale výslovně neřeší status skupin PMC jako právních subjektů. Zákon (přijatý ve třetím čtení) přiznává status veterána příslušníkům milic DNR a LNR, kteří bojovali od první ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014, a také mužům, kteří sloužili v blíže nespecifikovaných organizacích "přispívajících k plnění úkolů ruských ozbrojených sil" na Ukrajině. Takto formulovaný zákon Kremlu pravděpodobně umožní poskytnout status veterána vybraným příslušníkům PMC bez uznání zákonnosti žoldnéřských soukromých společností, jako je Wagnerova skupina, za kterou dlouhodobě lobboval její majitel Jevgenij Prigožin, ačkoli by tento zákon mohl být pro Kreml neobvyklým způsobem, jak Wagnerově skupině přiznat zákonný status. Prigožin si stěžoval, že nejmenované ruské subjekty chtějí "navždy odstranit [Wagnerovu skupinu] z dějin Ruska". Prigožin prohlásil, že je rád za příslušníky milic DNR a LNR a že mu nevadí, když se jemu uznání nedostane, pokud úřady nakonec potrestají osoby, které ukradly uznání Wagnerově skupině.

Ruský prezident Vladimir Putin pověřil místopředsedu ruské vlády Marata Chusnullina, aby na setkání s vládními představiteli 19. dubna vyřešil problémy na kontrolním stanovišti Gukovo na ukrajinsko-ruské hranici. Putin tvrdil, že osobně projížděl kontrolním stanovištěm Gukovo, které spojuje Rostovskou a Luhanskou oblast, když se vracel ze své nedávné cesty do okupované Luhanské a Chersonské oblasti. Prohlásil, že špatný stav silnic na kontrolním stanovišti způsobuje dopravní zácpy civilních vozidel a nutí nákladní automobily, které dodávají zboží podléhající rychlé zkáze, čekat hodiny, než projedou, což způsobuje zpoždění zásilek a zvýšení cen zboží na okupovaných územích. Putin dodal, že některé nákladní automobily musejí kontrolní stanoviště zcela objíždět, protože silnice jsou příliš úzké a prakticky neexistují. Putin vyzval ruské speciální služby a orgány činné v trestním řízení, aby zvýšily počet kontrolních komplexů a zaměstnanců na kontrolních stanovištích, a nařídil ruským úředníkům, aby zlepšili stav silnic kolem kontrolních stanovišť a zřídili trasy z Rostova na Donu do Luhanské oblasti.

Putinovy příkazy naznačují, že Rusko hodlá z bezpečnostních důvodů zachovat celní kontrolní stanoviště na hranicích s nelegálně anektovanými východními regiony. ISW už dříve informoval o stížnostech ruských vojenských blogerů, že ruské celní kontroly na mezistátní hanici výrazně zpomalují dodávky ruské munice na frontu v Doněcké oblasti. Neschopnost Kremlu provádět smysluplnou integrační politiku a zabezpečit okupovanou Ukrajinu pravděpodobně podkopává schopnost Ruska zajišťovat síly na frontové linii, jak ISW usoudil už dříve. Putin se nejspíše pokouší zpoždění napravit posílením personálu, aby urychlil prohlídky na kontrolních stanovištích, a nezabývá se možností odstranění těchto překážek. Rusko už dříve zintenzivnilo bezpečnostní opatření a kontroly v okolí mostu přes Kerčský průliv, kde Kreml pravděpodobně pokračuje ve využívání kontrolních stanovišť z podobných bezpečnostních důvodů. Kreml může tato stanoviště využívat také k tomu, aby zabránil masovému pohybu mužů z okupované Ukrajiny, kteří utíkají před nucenou mobilizací, aby zabránil útěku ruských mobilizovaných vojáků do Ruska a aby udržel ruská filtrační opatření. Existence kontrolních stanovišť dále poukazuje na to, že ruští představitelé nepovažují obyvatele okupované Ukrajiny za ruské občany a vládnou jako okupační mocnost, přestože neustále tvrdí, že nezákonně anektovaná území jsou součástí Ruska.

Gubernátor Krasnojarského kraje Alexandr Uss 20. dubna oznámil svou rezignaci, údajně v reakci na nabídku ruského prezidenta Vladimira Putina pracovat na federální úrovni. Důvod Ussova povýšení je v současné době nejasný, ale může být součástí Putinovy snahy posílit kontrolu nad oblastními činiteli.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

● Kreml degradoval velitele ruské Tichomořské flotily Sergeje Avakjance v rámci probíhající nečekané prověrky připravenosti, která začala 14. dubna. Není jasné, zda Kreml Avakjance degradoval kvůli jeho špatným výsledkům v probíhajícím cvičení, nebo z jiných důvodů.
● Významný ruský vojenský bloger kritizoval ruskou armádu za to, že na Ukrajině používá ruské výsadkové jednotky (VDV), námořní pěchotu a jednotky speciálního určení (Specnaz) jako frontovou pěchotu.
● Ruská Státní duma 20. dubna přijala zákon, který přiznává příslušníkům takzvaných lidových milic v samozvané Doněcké lidové republice (DNR) a Luhanské lidové republice (LNR) status veteránů. Zákon by se mohl vztahovat i na vybrané soukromé vojenské společnosti (PMC) nebo jiné nepravidelné formace, ale výslovně neřeší status skupin PMC jako právních subjektů.
● Ruský prezident Vladimir Putin pověřil místopředsedu ruské vlády Marata Chusnullina, aby na setkání s vládními představiteli 19. dubna vyřešil problémy na kontrolním stanovišti Gukovo na ukrajinsko-ruské hranici, což naznačuje pokračující ruské potíže při integraci nelegálně anektovaného ukrajinského území.
● Ruské síly pokračovaly v omezených pozemních útocích v oblasti Kreminné.
● Ruské zdroje tvrdily, že ukrajinské síly pokračovaly v průzkumné činnosti severozápadně od Svatového.
● Ruské síly pokračovaly v pozemních útocích v Bachmutu a jeho okolí, podél frontové linie Avdijivka - Doněck a v západní části Doněcké oblasti.
● Ruské síly pokračovaly v obranných přípravách na jihu Ukrajiny z obavy před možnou ukrajinskou protiofenzivou.
● Kreml možná ruší nebo upozaďuje formální struktury vojsk kontrolované ruským ministerstvem obrany (MO) a umožňuje soukromým vojenským společnostem (PMC) přijímat jejich vojáky.
● Ruské okupační orgány se nadále zaměřují na ukrajinskou mládež, aby upevnily svou kontrolu na okupovaných územích.

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War