Ukrajina nyní nemá příliš prostředků na to, aby Rusy vytlačila, míní odborník

CENZOR.CZ █ úterý 21.02.2023, 11:36

Pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Petráš.
Ukrajina nyní nemá příliš možností a prostředků k tomu, aby Rusy vytlačila z celého svého území, míní Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Existenčně důležité bude podle něj pro Ukrajinu odolat současné a chystané ofenzivě Rusů. Od zahájení vojenského útoku Ruska na Ukrajinu uplyne v pátek rok.

Petráš ke zhodnocení roku bojů uvedl, že každý válečný konflikt má svůj neopakovatelný vývoj a každá strana se snaží vyvarovat se chyb a poučit se z chyb předchozích. Nicméně strategické přístupy znepřátelených stran s sebou nesou podle něj i určité stereotypy a zaběhnuté vzorce chování. Nejinak je tomu i v případě Ruska a Ukrajiny. "Historická zkušenost ukazuje, že ruské vedení je ochotno pro dosažení vítězství obětovat velké množství vojáků. To bude bezpochyby i případ agrese na Ukrajině," uvedl Petráš.

Nasazení vysokého počtu "živé síly" na straně Rusů bude podle něj do značné míry kompenzací nedostatků ve schopnostech přípravy a ochrany sil, logistického a materiálního zabezpečení, kvality systému velení, řízení a koordinace sil. "Nasazení vysokého počtu sil bude i kompenzací paradoxně slabší úrovně operačního použití technologicky vyspělých zbraňových systémů. A až čas ukáže, zdali se ruské velení dokáže vypořádat se slabou úrovní mobilizace sil, přípravou těchto sil k nasazení a střídání nasazených sil patřičně připravenými a vybavenými zálohami," uvedl Petráš.

Zásadní a zcela neopravitelnou chybou ruského politického vedení a vojenského velení bylo podle něj zcela chybné nastavení strategických plánovacích předpokladů pro intervenci na Ukrajině. "Předpoklad bleskové války a její vítězství předpokládající pád ukrajinského politického vedení na čele s prezidentem [Volodymyrem] Zelenským, neochota Ukrajinců bránit svoji zemi v důsledku neuspokojivé ekonomické a sociální situace, se ukázal jako naprosto chybný," řekl Petráš.

Na straně Ukrajiny se podle něj jednoznačně projevilo slabé zásobování nasazených sil materiálem, zbraněmi a municí. Neustálé opakování potřeby dodávek zbraní a munice ze strany ukrajinského vedení a prezidenta Zelenského má podle Petráše své jednoznačné opodstatnění. "Avšak na straně Ukrajiny prozatím není absolutně patrný přechod na válečné hospodářství, mobilizace veškerého obyvatelstva a průmyslu pro přechod na zbrojní výrobu, což je znakem země, která je ve válečném stavu. Pokud jde o nasazení sil na frontě, i zde je patrný problém v obměně sil, které se nacházejí v operaci už neudržitelně dlouho a potřebují obměnu," uvedl odborník.

Pro Ukrajinu nyní bude podle něj existenčně důležité ustát současnou ofenzivu stejně tak jako ofenzivu, která podle Petráše přijde ještě před začátkem jara. "Patrně se nebude jednat o rozsáhlou ruskou operaci v celé délce frontové linie, nýbrž na zvolených úsecích s cílem dosáhnout momentu překvapení v oblastech s nízkou koncentrací ukrajinských sil a příhodnými terénními podmínkami," uvedl Petráš. Lze se podle něj důvodně domnívat, že takovými úseky bude centrální část frontové linie, bezprostředně navazující na linii Lyman – Lysyčansk, kde usilují ruské jednotky o získání kontroly v oblasti Bachmutu. Zde bude ruské velení podle Petráše usilovat o přelití operační iniciativy i do oblasti Chersonu se snahou o překročení delty Dněpru a postup směrem k Oděse s cílem odříznout Ukrajinu od Černého moře. "Koncentrace ruských sil v této části fronty a dále na směru Marjinka a Vuhledar, spolu s přípravou sil u Chersonu svědčí o chystané ofenzivě, která bude směřovat právě k tomuto cíli," míní odborník.

V dané chvíli Ukrajina podle něj nemá příliš možností a prostředků k tomu, aby efektivně uskutečnila cíl deklarovaný prezidentem Zelenským, tedy vytlačila okupanty z celého svého území a obnovila teritoriální integritu. Místo soustředění se na tvrdou protiofenzívu, jako adekvátní reakci na ruskou operační činnost, by se podle něj měly ukrajinské síly koncentrovat na činnost defenzivní a snahu opět otupit intenzitu ruského útoku, jako tomu bylo v předchozím období. "Za stávající situace, pokud jde o dodávky materiálu ze Západu a ukrajinského válečného hospodářství, by to bylo adekvátní řešení," míní Petráš.