Válka na Ukrajině v analýze ISW - 240. den (21. října)

CENZOR.CZ █ sobota 22.10.2022, 07:00

Začalo stahování ruských vojsk ze západní části Chersonské oblasti. Ruské síly pravděpodobně hodlají v tomto stahování pokračovat i v příštích několika týdnech, ale spořádaný ústup pro ně může být obtížný, pokud se ukrajinské síly rozhodnou zaútočit.


Ruští vojáci se připravují na spořádaný ústup ze západní části Chersonské oblasti.
Ukrajinské Jižní operační velitelství 21. října uvedlo, že ruské síly "poměrně aktivně" přesouvají na trajektech munici, vojenskou techniku a některé blíže nespecifikované jednotky ze západního břehu řeky Dněpr na východní břeh. Jižní operační velitelství 21. října dodalo, že ruské síly nasadily 2000 mobilizovaných mužů, aby drželi frontovou linii, a pokračují v ostřelování ukrajinských pozic, pravděpodobně ve snaze krýt svůj ústup. Ukrajinští vojenští představitelé oznámili, že ruská okupační správa připravuje evakuaci dovezených ruských specialistů, ukrajinských spolupracovníků a chersonského bankovního systému. Činnost údajně také ukončily ruská okupační správa v Beryslavu a humanitární zařízení v Chersonu.

Ruský ústup ze západního Chersonu vyžaduje, aby ruská odloučená jednotka zůstávající v kontaktu s nepřítelem držela linii proti ukrajinskému útoku a kryla ostatní ruské síly při jejich ústupu. Má-li taková jednotka efektivně plnit tento úkol, musí být dobře vycvičená, profesionální a musí být připravená zemřít za své krajany. Zástupce náčelníka Hlavního operačního oddělení ukrajinského generálního štábu brigádní generál Oleksij Hromov 20. října vyhodnotil, že ruské vojenské velení může stáhnout "nejbojeschopnější jednotky" z&nbsppravobřežní části této oblasti na levý břeh Dněpru a v kontaktu ponechat zmobilizované vojáky, aby kryli ústup. Ruští vojenští blogeři se 21. října pustili do Hromovova hodnocení a tvrdili, že ukrajinští představitelé nepravdivě uvedli, že elitní jednotky jako výsadková vojska (VDV) a námořní pěchota jsou v Chersonu nahrazovány nevycvičenými zmobilizovanými muži. Jestliže je Hromovův odhad správný, pak by ruské síly vytvářely podmínky pro to, aby se ruský ústup změnil v útěk. Je velmi nepravděpodobné, že by špatně vycvičení, čerstvě zmobilizovaní ruští záložníci obstáli a odolali ukrajinskému protiútoku, pokud by se ukrajinské síly rozhodly na ně zaútočit a pronásledovat stahující se jednotky. Zhroucení odloučené jednotky zmobilizovaných záložníků, která by zůstala v kontaktu s nepřítelem, by pravděpodobně vedlo ke stejně drtivé porážce ruských sil jako u Charkova.

Ruští představitelé se stále příliš nevyjadřují k tomu, jestli ruský prezident Vladimir Putin nařídil stažení ruských jednotek z Chersonu, nebo ne, a nejspíše pokračují v přípravě informačního prostoru na takový kolaps, jak Institut pro studium války (ISW) vyhodnotil už dříve. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se 21. října vyhnul přímé otázce novinářů týkající se pravděpodobného ústupu a odkázal je na ministerstvo obrany. Jeden z ruských vojenských blogerů 21. října poznamenal, že ruské síly "v nadcházejícím týdnu obdrží špatné zprávy z Chersonské oblasti" a že "listopad bude velmi, velmi těžký". Jeden ruský válečný zpravodaj 19. října řekl v ruské státem kontrolované televizi, že ukrajinské síly početně převyšují ruské v poměru čtyři ku jedné a že "v příštích dvou měsících nebudou žádné dobré zprávy, to je jisté ... v těchto dvou měsících pravděpodobně dojde k těžkým územním ztrátám, nicméně porážka v jedné bitvě neznamená prohru ve válce".

Ruské síly se pravděpodobně pokusí vyhodit do povětří hráz Kachovské vodní elektrárny, aby zakryly svůj ústup a zabránily ukrajinským silám pronásledovat ruské síly hlouběji do Chersonské oblasti. Ruské síly téměř jistě obviní z útoku na přehradu Ukrajinu, jak ISW vyhodnotil už dříve. Ukrajina nemá žádný materiální zájem na vyhození přehrady do povětří, které by mohlo zaplavit 80 ukrajinských měst a vyhnat stovky tisíc lidí a zároveň poškodit už tak slabé dodávky elektřiny na Ukrajině. Rusko však má všechny důvody k tomu, aby se pokusilo poskytnout krytí svým ustupujícím jednotkám a rozšířit Dněpr, který by ukrajinské síly musely překročit, aby mohly pokračovat v protiútoku. Jakákoli tvrzení, že ruské síly by nevyhodily přehradu do povětří kvůli obavám o zásobování Krymu vodou, jsou absurdní. Krym přežil bez přístupu ke kanálu vedoucímu z Kachovské nádrže od doby, kdy Rusko v roce 2014 na poloostrov nezákonně vtrhlo a anektovalo ho, až do obnovení přístupu po ruské invazi v únoru 2022. Rusové prokázali, že jsou schopni zásobovat Krym vodou po neomezenou dobu i bez přístupu ke kanálu. Ruské síly se budou snažit udržet východní část Chersonské oblasti nikoli kvůli vodě, ale spíše proto, aby poskytly nárazníkovou zónu, která umožní obranu Krymu a zabrání ukrajinským silám dostat se k poloostrovu na dostřel z děl. Ruští činitelé se mohou domnívat, že vyhození přehrady do povětří jim umožní toto nárazníkové pásmo udržet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 21. října varoval, že vyhození přehrady do povětří by mohlo přerušit dodávky vody do velké části jižní Ukrajiny a představovalo by vážné riziko pro Záporožskou jadernou elektrárnu (ZJE), která leží proti proudu od přehrady. ZJE je při chlazení svých zařízení závislá na vodě z Kachovské nádrže.

Ruský prezident Vladimir Putin vytváří podmínky k tomu, aby Rusko na Ukrajině pokračovalo ve vleklé konvenční válce vysoké intenzity, a nikoliv pro vyjednávání o urovnání konfliktu nebo jeho ukončení. Informační podmínky, které Kreml vytvořil, aby umožnil stažení z Chersonu, přípravy na vyhození přehrady do povětří a přípravy na další mobilizaci a odvody, to vše ukazuje, že Putin v nejbližší době neusiluje o změnu kursu. Místo toho nastavuje podmínky pro zlepšení ruské bojeschopnosti během zimy a dále v roce 2023. Putin 21. října podepsal dekret o vytvoření ruské vládní "koordinační rady", která má během války na Ukrajině "posílit koordinaci federálních výkonných orgánů a výkonných orgánů federálních subjektů". Do působnosti rady patří mimo jiné koordinace federálních a regionálních orgánů při zajišťování potřeb pro ruskou armádu, řešení otázek vojenského zásobování, tvorba plánů zásobování armády, stanovení objemu a směrnic pro ruský státní rozpočet k podpoře armády a vytváření pracovních skupin pro vybrané otázky. Putin vytvořením koordinační rady navazuje na vyhlášení stupňů válečné pohotovosti z 19. října, které se Kreml snaží využít k rozšíření pravomocí ruské vlády jako způsobu dalšího přechodu Ruska na válečný stav. Významný ruský vojenský bloger uvedl, že vytvoření této rady je opožděné. Kdyby vznikla už na jaře 2022, nebyly by podle něj problémy Ruska s logistikou a zásobováním nyní tak naléhavé. Tento bloger uvedl, že Putin vytvořením rady přesto udělal "krok správným směrem". Je to krok, který Putin nemusel udělat, pokud by se snažil válku brzy ukončit nebo by hledal nějakou odbočku či pauzu, od které by očekával ukončení hlavních bojových operací. Vznik nového koordinačního orgánu naopak vytváří podmínky pro vysokou míru mobilizace ruského státu, ekonomiky a společnosti pro pokračování konvenčních vojenských operací vysoké intenzity v dohledné budoucnosti. Putin nadále prokazuje ochotu zaplatit vysokou cenu v podobě domácí nespokojenosti za prosazení vojenského řešení války, kterou zahájil za svých podmínek, a svými činy dává najevo zřetelný nezájem o jakékoli seriózní ústupky nebo jednání o příměří, jež by mohla vést k trvalému míru.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

* Začalo stahování ruských vojsk ze západní části Chersonské oblasti. Ruské síly pravděpodobně hodlají v tomto stahování pokračovat i v příštích několika týdnech, ale pokud se ukrajinské síly rozhodnou zaútočit, může to zkomplikovat spořádaný ústup ruských sil.

* Ruský prezident Vladimir Putin prokazatelně vytváří podmínky pro pokračování vleklé války na Ukrajině, nikoliv pro vyjednávání o urovnání konfliktu nebo ukončení bojů.

* Ruské síly se pravděpodobně pokusí vyhodit do povětří hráz Kachovské vodní elektrárny, aby zakryly svůj ústup z města Cherson a zabránily ukrajinským silám pronásledovat ruské jednotky hlouběji do Chersonské oblasti.

* Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. října dekret o vytvoření ruské vládní "koordinační rady" s cílem zlepšit válečnou koordinaci na federální úrovni.

* Ruské a ukrajinské zdroje hlásily boje severovýchodně od Charkova podél státní hranice, na frontové linii Svatove-Kreminna a západně od Lysyčanska.

* Ukrajinští vojenští představitelé zveřejnili částečný přehled o situaci na frontové linii.

* Ukrajinské jižní operační velitelství zdůraznilo, že ruské síly využívají ukrajinské civilisty jako lidské štíty při přepravě vojenské techniky přes řeku Dněpr, zatímco ruské zdroje zveřejnily záběry ukazující frontu civilistů čekajících na trajekt z Chersonu.

* Ruské síly pokračovaly v pozemních útocích v Doněcké oblasti a rutinní palbě západně od Huljajpole a v Mykolajivské oblasti.

* Ruské úřady setrvávají u narativu udržitelné a silné logistiky na jihu Ukrajiny a zároveň urychlují opatření k odplatě za útok na most přes Kerčský průliv.

* Rozpory mezi oblastními ruskými představiteli, ruským ministerstvem obrany (MO) a vojenskými správami na jedné straně a ruským civilním obyvatelstvem, na které dopadá tíha mobilizace, se budou v nadcházejících měsících pravděpodobně prohlubovat.

* Ruské úřady brání Ukrajincům nacházejícím se na území Ruska v opuštění země složitými procedurami ohledně pobytu a povolení k překročení státní hranice.

* Ruské okupační orgány pokračovaly v nuceném hromadném odsunu civilistů ze západního břehu Dněpru pod záminkou "evakuace" civilního obyvatelstva.

CENZOR.CZ █

Zdroj: Institute for the Study of War