Zelenskyj: Každý, kdo bere do zajetí ruské vojáky, dává příležitost k osvobození našich hrdinů

CENZOR.CZ █ neděle 16.10.2022, 22:31

Ozbrojené síly Ukrajiny během protiofenzivy významně navýšily "výměnný fond" zajatců, řekl v pravidelném večerním projevu k národu prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj je v tom třeba pokračovat, aby se co nejvíce ukrajinských zajatců podařilo dostat domů.

Přeji vám zdraví, vážení Ukrajinci!

16. říjen je Světovým dnem potravin. Tento den byl vyhlášen na paměť založení zvláštní agentury OSN pro boj proti chudobě a hladu - FAO neboli Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

Svět se už desítky let snaží vyřešit problém hladu. A není pravděpodobné, že by některého ze zakladatelů OSN napadlo, že v 21. století budeme všichni nuceni bojovat s hrozbou masového, a přitom uměle vyvolaného hladu!

Hladu, za který je odpovědný jediný stát na světě - Rusko - a jeho teroristická válka proti svobodnému světu.

Když Rusko zablokovalo naše ukrajinské přístavy a narušilo běžné řetězce dodávek potravin, vrátilo celý svět do situace, jako kdyby po desítky let nedocházelo k mezinárodní spolupráci na zajištění potravin.

Ukrajinské přístavy naštěstí opět začaly vyvážet zemědělské produkty. Od července dodáváme přesně takový objem potravin, jaký vrací stabilitu na světový trh, a to právě na ty segmenty trhu s potravinami, které zajišťují spotřebu nejzranitelnějších zemí v Africe a Asii.

I když naše exportní možnosti nejsou zdaleka naplněné, podařilo se nám po moři vyvézt téměř osm milionů tun potravin - více než 300 lodí. Šedesát procent tohoto objemu bylo odesláno do Afriky a Asie. Je to globální poslání naší země: díky ukrajinským dodávkám si celé regiony světa uchovávají sociální a politickou bezpečnost.

A já chci poděkovat všem, kteří se o to starají: především našim zemědělcům, našim dopravcům, pracovníkům přístavů, našim diplomatům a vládním úředníkům. Samozřejmě i obráncům naší země, kteří drží jih a vracejí bezpečnost na moře. A chci poděkovat našim partnerům, jimž se podařilo pomoci s touto iniciativou, zejména generálnímu tajemníkovi OSN (Antóniu) Guterresovi a tureckému prezidentovi (Reçepu Tayyipu) Erdoğanovi.

Musíme udělat vše pro to, aby se vývoz ukrajinského obilí pouze rozšiřoval. Znamená to pracovní místa pro naše lidi a příjmy z vývozu. A také prostředky na setbu v příštím roce. Ale také pro celý svět je to jedna z klíčových záruk stability.

Způsob, jakým Ukrajina pomáhá zachovat normální život ve světě, jen posiluje pověst naší země a usnadňuje nám vytváření nových vazeb v různých regionech. Tento týden očekávám nové výsledky pro naši zemi na mezinárodní úrovni.

V uplynulém týdnu stojí za zmínku posílení kontaktů se Saúdskou Arábií. Existují významné dohody. Mimo jiné se jedná o rozhodnutí partnerů poskytnout nám balík humanitární podpory ve výši 400 milionů dolarů. To je velmi důležité. Se Saúdskou Arábií nyní máme nejvýznamnější vztahy za posledních 30 let.

Situace na frontě se za poslední den výrazně nezměnila. Klíčovými ohnisky na Donbasu jsou Soledar a Bachmut, kde pokračují velmi tvrdé boje. Okupanti vrhli proti našim jednotkám každého, koho mohli, včetně dvou tisíc "zeků" (trestanců) - ti tam jsou mezi žoldáky. A to jsou "zekové" s dlouhými tresty za závažné trestné činy. Na frontě je drží nejen peníze, ale také příslib amnestie.

Takto ruský stát sponzoruje teror - hledá vrahy ve věznicích a slibuje jim svobodu, pokud budou znovu zabíjet. Pochybuje ještě někdo na světě o tom, že by Rusko mělo být oficiálně uznáno za teroristický stát? Nemyslím si to.

Jsem vděčný všem našim vojákům, kteří hrdinně drží pozice u Bachmutu, Soledaru a ve všech dalších oblastech, kde probíhají vojenské střety - na východě i na jihu naší země.

Dnes bych chtěl zvláště ocenit 60. inhuleckou pěší brigádu, 17. kryvorižskou samostatnou tankovou brigádu Konsťantyna Pěstuška, 128. zakarpatskou samostatnou horskou útočnou brigádu a 59. samostatnou motorizovanou pěší brigádu Jakiva Handzjuka za koordinované akce na chersonském směru a účinné ničení nepřátelské techniky. Děkuji vám, bojovníci!

Děkuji také chersonské protiletadlové raketové brigádě za úspěšnou ochranu našeho nebe před íránskými drony a ruským letectvem.

Rád bych dnes také zmínil ty jednotky, které doplnily náš výměnný fond (zajatců). To je nesmírně důležité: každý, kdo bere do zajetí ruské vojáky, nám dává možnost osvobodit naše hrdiny.

Děkuji 54. samostatnému průzkumnému praporu Mychajla Tyši, 80. samostatné útočné brigádě letectva a 92. samostatné mechanizované brigádě, které během ofenzivy výrazně navýšily naše možnosti dostat Ukrajince domů.

Pamatujeme na naše lidi, kteří jsou drženi v Rusku. Musíme je osvobodit a musíme je osvobodit všechny a nikoho neponechat nepříteli. K tomu však potřebujeme brát do zajetí okupanty - v co největším počtu.

A ještě jedna věc, která dnes stojí za zmínku.

Kvůli ruskému raketovému teroru v některých městech a oblastech Ukrajiny musíme omezit dodávky elektřiny pro stabilní provoz celé soustavy. Takovým stabilizačním výpadkům se však dá předejít, když my všichni na Ukrajině budeme uvědoměle přistupovat k vlastní spotřebě v době špičky. Pro život každého člověka je to maličkost, ale v rámci celého energetického systému Ukrajiny je to velmi důležité. Například tuto sobotu obyvatelé Černihivské oblasti omezili spotřebu elektřiny o 20 procent. Jsem vám velmi vděčný. A v celé zemi to bylo v průměru o deset procent. V Kyjevě a Kyjevské oblasti pouze o sedm procent. Pokud máte příležitost, udělejte toho prosím více. Musíme snížit spotřebu elektřiny od 17 do 23 hodin. Je to krok, který spolu s dalšími zajistí zmaření ruských teroristických plánů.

Děkuji všem, kteří brání Ukrajinu!

Děkuji každému, kdo bojuje za naše vítězství, kdo pro ně pracuje a pomáhá!

V jednotě a společných činech je naše síla, síla Ukrajiny!

Sláva Ukrajině!

CENZOR.CZ █

Zdroj: Úřad ukrajinského prezidenta